FinTech & InsurTech Digital Congress: Nowa era technologii finansowych

0
936

14 czerwca w hotelu The Westin Warsaw odbędzie się 15. FinTech & 14. InsurTech Digital Congress. Eksperci branż fintech i insurtech spotkają się, aby przeanalizować kluczowe trendy wpływające na rozwój technologii sektora finansowego i ubezpieczeniowego. Patronem medialnym ubezpieczeniowej części spotkania jest „Gazeta Ubezpieczeniowa”.

Myślą przewodnią nadchodzącej edycji będzie „Embedded Finance and the Rise of Insurtech”. Kongres zainauguruje blok poświęcony dynamicznie zmieniającemu się krajobrazowi biznesowemu oraz wyzwaniom i szansom, jakie pojawiają się w nowym otoczeniu. Eksperci zbadają proces adaptacji fintechów i insurtechów do zmieniających się realiów. Pojawią się zagadnienia związane m.in. ze zmianami w embedded finance oraz modelami ubezpieczeniowymi i finansowymi, ewolucją produktów embedded, czynnikami wpływającymi na rozwój insurtech i nowymi perspektywami inwestycyjnymi sektora oraz postrzeganiem bancassurance przez pryzmat wykorzystania technologii przez banki. Następnie akcent dyskusji przeniesiony zostanie na trendy i praktyczne wykorzystanie embedded finance i  embedded insurance. Prelegenci porozmawiają o strategiach zwiększania rentowności i dopasowania produktu w obszarze embedded finance i embedded insurance, metodach inkorporacji tych produktów do oferty w sposób opłacalny, przyczynach oporu klientów wobec embedded insurance, technikach skutecznego włączania tych produktów w proces zakupowy poprzez aplikacje wielofunkcyjne, a także o sposobach zaspokojenia oczekiwań pokolenia Z poprzez emocjonalne angażowanie klienta i ewolucję modeli biznesowych.

O innowacjach w ubezpieczeniach

Ważnym tematem będą innowacje w sektorze ubezpieczeniowym. Omówiony zostanie wpływ trendów na rozwój insurtechów, strategie ich finansowania oraz przyciągania inwestycji od dużych graczy ubezpieczeniowych, metody angażowania nowych segmentów klientów, takich jak GenZ i Silver w technologie cyfrowe.

Era AI okiem ekspertów

Następnie przeanalizowane zostaną zmiany sektora w ujęciu technologicznym, w szczególności związane z ewolucją sztucznej inteligencji oraz integracją usług w życie codzienne użytkowników. Prelegenci omówią ryzyka i możliwości związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (AI), czynniki decydujące o przewadze konkurencyjnej na tym rynku, wpływ demokratyzacji AI na sektor inwestycji, realizację etycznego AI, zastosowanie sztucznej inteligencji w zapewnieniu jakości, optymalizacji finansów i automatyzacji, jej zdolności do wykrywania wzorców oraz zapobiegania oszustwom, potencjalne wprowadzenie przez producentów samochodów ubezpieczeń opartych na danych telematycznych, a także przyszłe kierunki rozwoju technologicznego poza erą AI.

Nowe technologie a bezpieczeństwo

Podczas debaty Security & Data & RegTech eksperci pochylą się nad zagadnieniami priorytetowego traktowania bezpieczeństwa cybernetycznego w sektorze ubezpieczeniowym, nowych technologii w obronie przed atakami i wojną hybrydową, wyzwań w ochronie danych przy ich przenoszeniu między chmurami i interakcji z Big Tech, doboru działań prewencyjnych i bezpieczeństwa w kontekście AML. Pojawią się również zagadnienia dotyczące zmian w regulacjach związane z Regtech i Data Act, wprowadzenia DSA i zasady ochrony tożsamości suwerennej oraz dostępu do danych, a także implikacji pierwszej regulacji AI Act dla przyszłości sztucznej inteligencji. 

Zdrowotne aspekty high tech

Nie zabraknie tematyki danych w branży healthcare.  Prelegenci rozpatrzą strategie wprowadzania innowacyjnych narzędzi diagnostycznych wspierających lekarzy, możliwości insurtechów w działaniu prewencyjnym i zmniejszaniu zachorowalności, wpływ sektora opieki zdrowotnej na rozwój rynku insurtech, znaczenie współpracy między tradycyjnymi ubezpieczycielami a insurtechami oraz healthtechami, wyzwania związane z ryzykiem biznesowym i kulturą innowacyjności, potrzebę szybkiej ścieżki certyfikacji i refundacji dla innowacji healthtech oraz dysproporcje między beneficjentami a płatnikami w kontekście prewencyjnych rozwiązań zdrowotnych jako argument za współpracą między sektorami prywatnym i publicznym.

Wydarzenie skierowane jest dla przedstawicieli sektora bankowego i ubezpieczeniowego, fintechów, insurtechów, firm pożyczkowych, kancelarii prawnych, inwestorów, firm technologicznych, IT, startupów oraz przedstawicieli administracji państwowej i firm doradczych.

(AM, źródło: MMC Polska)