Firmy chcą wykorzystać ESG w planach motywacyjnych dla kadry kierowniczej

0
413

Wydarzenia takie jak pandemia, niepewność gospodarcza oraz niesprawiedliwość społeczna i rasowa powodują, że spółki na całym świecie utrzymują lub przyspieszają zmiany w swoich priorytetach ESG – wynika z odpowiedzi ankietowanych w badaniu przeprowadzonym wśród zarządów przez Willis Towers Watson.

– Wraz z rosnącym zainteresowaniem inwestora instytucjonalnego kwestiami ESG i zrównoważonymi inwestycjami, firmy utrzymują lub zwiększają uwagę poświęconą inicjatywom z zakresu ESG – mówi Shai Ganu, dyrektor światowy ds. Executive Compensation WTW. – Wiemy z naszej pracy badawczej i konsultingowej, że firmy najmocniej skupiają się na lepszym dopasowaniu planów wynagrodzenia kadry kierowniczej i priorytetów ESG do działań związanych ze zmianą klimatu i ochroną środowiska w szczególności, a także spraw związanych z integracją i różnorodnością oraz do ogólnego zarządzania kapitałem ludzkim.

Blisko czterech na pięciu respondentów (78%) planuje zmiany w sposobie wykorzystania ESG w swoich planach motywacyjnych dla kadry kierowniczej w ciągu kolejnych trzech lat. Z kolei 41% planuje wprowadzenie działań z zakresu ESG w długoterminowych planach motywacyjnych w ciągu nadchodzących trzech lat, podczas gdy 37% umieściło je w rocznych planach motywacyjnych. Około jedna trzecia respondentów planuje podnieść znaczenie działań środowiskowych oraz socjalnych/pracowniczych w swoich planach motywacyjnych.

Badanie określiło wyzwania stojące przed firmami wykorzystującymi wskaźniki ESG w planach motywacyjnych. Do największych wyzwań wymienionych przez respondentów zaliczyć można: ustalanie celów (52%), określenie pomiaru wyników (48%) oraz definicja pomiaru wyników (47%).

73% badanych wdrożyło w swojej organizacji co najmniej jedną inicjatywę promującą integrację i różnorodność, zaś kolejne 25% planuje to lub rozważa. 41% ankietowanych firm przeprowadziło analizę sprawiedliwości wynagrodzeń. 46% ustanowiła lub wspiera wewnętrzną sieć integracji i różnorodności, a kolejne 32% planuje to lub rozważa. Zaś 44% poprawiło swoją komunikację dotyczącą polityki i świadczeń, które promują kulturę opartą na włączeniu.

Pracodawcy podejmują również różne działania w celu dokonania oceny wyników swoich zespołów poprzez pryzmat ESG. Niemal połowa (46%) zadeklarowała, że zastosowała strategie polegające na słuchaniu pracowników i kontakcie z nimi, zaś 30% stworzyło nową rolę kierownictwa mającą na celu wspieranie strategii ESG i określiło w organizacji nowe stanowiska wspierające jej wykonanie. Niemal połowa respondentów albo planuje dokonanie przeglądu swojej kultury organizacyjnej w celu uwzględnienia w niej zagadnień związanych z ESG, albo rozważa w przyszłości podjęcie takiego kroku. Poza kwestią kultury organizacyjnej, u mniej więcej jednego na pięciu respondentów oczekuje się w ciągu najbliższych trzech lat stworzenia nadzoru zarządu lub komisji ds. wynagrodzeń nad kwestiami wellbeing pracowników oraz sprawiedliwości wynagrodzenia.

Chociaż większość firm opracowuje plany wdrażania zagadnień ESG (84%) lub określiła priorytety (81%), mniej niż połowa (48%) zintegrowała plany dotyczące tego obszaru we wszystkich aspektach swojej działalności – strategii, działaniach operacyjnych oraz ofertach na produkty i usługi. 53% respondentów wzmacnia swoje priorytety ESG i czas ich wprowadzenia. Natomiast 78% uważa ESG za kluczowy czynnik przyczyniający się do lepszych wyników finansowych.

– Mimo że firmy dokonują zmian w wykorzystaniu działań ESG, aby wesprzeć swoje programy wynagrodzenia dla kadry kierowniczej, wydaje się, że pozostało jeszcze wiele pracy do wykonania – mówi Ryan Resch, dyrektor zarządzający ds. Executive Compensation WTW. – Zarządy proszą o więcej informacji o strategiach i priorytetach ESG, w szczególności w obszarach środowiska i różnorodności pracowników, aby zrozumieć, na ile ich organizacje potrafią tworzyć trwałą wartość i istotność. Ich celem jest wspieranie określenia prawidłowych działań na potrzeby swoich planów motywacyjnych z odpowiednimi celami wynikowymi.

O badaniu:

Badanie ESG 2020 dla członków zarządów i kadr kierowniczych przeprowadzono we wrześniu i październiku 2020 r. Wyniki badania oparte są na odpowiedziach dyrektorów i dyrektorów wykonawczych oraz pracowników kadry wykonawczej niebędących członkami zarządu w 164 organizacjach w Ameryce Północnej, Europie, Azji i na Bliskim Wschodzie. Respondenci zatrudniają 2,2 miliony pracowników.

***

ESG, Environmental, Social and Corporate Governance – podejmowanie decyzji inwestycyjnych z uwzględnieniem trzech makroczynników pozafinansowych: środowiskowego (Environmental – E), społecznego (Social – S) i dotyczącego ładu korporacyjnego (Corporate Governance – G).

(AM, źródło: Willis)