Fitch: Lider japońskiego rynku majątkowego utrzyma pozycję

0
651

Mitsui Sumitomo Insurance (MSI) oraz jej macierzysta MS&AD Insurance Group Holdings najprawdopodobniej utrzymają silne wyniki działalności ubezpieczeniowej non-life, które będą wsparte poprawą wyceny i redukcją strat związanych z pandemią w 2022 r., przy założeniu, że straty z powodu katastrof naturalnych pozostaną na historycznie przeciętnym poziomie – ocenia agencja Fitch Ratings.

MS Amlin, spółka zależna MSI, poniosła straty związane z pandemią z tytułu polis od przerw w działalności dla firm oraz wynikające z katastrof naturalnych, ale ich wpływ na wyniki MSI i MS&AD Group będzie do opanowania. Współczynnik łączony dla MSI (bez uwzględnienia obowiązkowego OC komunikacyjnego i ubezpieczenia nieruchomości mieszkalnych od trzęsienia ziemi) na poziomie 95% w 2021 r. był podobny do odnotowanego w 2020 r., wynoszącego 96%. Wskaźnik dźwigni finansowej zmalał w 2021 r. do 20% z 23% w 2020 r.

Fitch potwierdził rating siły finansowej ubezpieczyciela dla MSI A+ oraz długoterminowy rating emitenta A. Perspektywa ratingów jest stabilna. Potwierdzenie ratingów MSI odzwierciedla „korzystny” profil macierzystej grupy, na który składa się pozycja lidera na japońskim rynku ubezpieczeń non-life oraz mocno zdywersyfikowany portfel. Odzwierciedla również wyniki finansowe grupy i kapitalizację, zgodne z oczekiwaniami dla tego poziomu ratingu.

Grupa MS&AD ma największy udział w japońskim rynku, przekładający się na 33% składki przypisanej netto. Fitch spodziewa się, że MSI i cała grupa utrzymają silne bufory kapitałowe. Jednak adekwatność kapitałowa grupy jest wrażliwa na sytuację na giełdzie wskutek dużego zaangażowania w krajowe akcje, które w 2021 r. stanowiły 12% aktywów grupy MS&AD.

(AC za Asia Insurance Review)