Fitch Ratings: Zysk cyber jest, wzrost cyberskładki hamuje

0
433

Cyberubezpieczenia w USA w 2023 r. generowały znaczne zyski drugi rok z rzędu, ale wielkość składki przypisanej nie wzrosła przy wznowionej presji cenowej – wskazuje analiza Fitch Ratings.

Dla samodzielnej ochrony cyber współczynnik bezpośrednio poniesionych strat i zaliczonych kosztów likwidacji szkód był stosunkowo stały i wyniósł 44% w 2023 r., wobec 43% w 2022 r. – jak wynika z danych zawartych w sprawozdaniach finansowych. Mimo dwóch słabszych lat (2020 i 2021), średnia tego współczynnika z 9 lat, za które dane o ubezpieczeniach cyber są dostępne, wynosi 48%, co wskazuje na wysoką rentowność.

Korzystne rezultaty underwritingu cyber wynikają po części z wcześniejszych dużych wzrostów stawek. Poza tym ubezpieczyciele zachowują większą ostrożność w doborze ryzyk i procesie przyjmowania do ubezpieczenia – stwierdza Fitch w raporcie.

Agencja ratingowa zauważa również, że ubezpieczyciele wymagają od klientów zachowywania odpowiedniej cyberhigieny i praktyk zarządzania ryzykiem, zanim zgodzą się ich ubezpieczyć.

Dodatkowo ubezpieczyciele doprecyzowują język polis, aby ściśle definiował terminy, częściej obejmując sublimaty i wyłączenia.

Bezpośrednia składka przypisana amerykańskich ubezpieczeń cyber z polis samodzielnych i pakietowych po raz pierwszy w 2023 r. zaliczyła skromny spadek o 2%. Według Fitch wskazuje to na ostry spadek z poziomu wzrostu o ok. 200% w latach 2020–2022. 

Fitch zauważa, że to odwrócenie trendu nastąpiło mimo dalszego wzrostu popytu na ochronę i chęci ubezpieczycieli do poszerzania swoich portfeli cyber nawet przy słabszych trendach cenowych.

Prognoza Fitch Ratings z kwietnia 2023 r. wskazywała, że nadal utrzyma się wzrost wolumenu składki cyber i korzystne wyniki underwritingu, aczkolwiek wyceny będą prawdopodobnie coraz bardziej umiarkowane w reakcji na czynniki zysku i konkurencji.

AC