Global Data: W Belgii komunikacja zbiera najwięcej

0
430

Branża ubezpieczeń ogólnych w Belgii osiągnie skumulowaną roczną stopę wzrostu bezpośredniej składki przypisanej za lata 2024–2028 w wysokości 4,1%. Składka wzrośnie z 14,3 mld euro do 16,8 mld euro.

Wzrost spodziewany w 2024 roku to 3,6%. Przyczynią się do niego ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe oraz indywidualne wypadkowe i zdrowotne (PA&H), które łącznie miały 76,9% udziału w składce z ubezpieczeń ogólnych za 2023 r.

– Belgia doświadczyła spowolnienia wzrostu gospodarczego w 2023 r. Realny PKB wzrósł o zaledwie 1%, w porównaniu z 3,2% w 2022 i 6,3% w 2021 r. Skutkiem tego wzrost w belgijskiej branży ubezpieczeń ogólnych zwolnił w 2023 r. do 4,1%, z 4,7% w 2022 r. Oczekuje się kontynuacji tego trendu w 2024 r. – komentuje Prasanth Katam, analityk ubezpieczeniowy Global Data.

Ubezpieczenia komunikacyjne są wiodącą linią ubezpieczeń ogólnych w Belgii, przynosząc 31,3% bezpośredniej składki przypisanej z ubezpieczeń ogólnych. Składka z ubezpieczeń komunikacyjnych wzrosła o 1,8% w 2023 r. dzięki wzrostowi sprzedaży samochodów. Według Statbel, belgijskiego urzędu statystycznego, sprzedaż samochodów wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o 28%, do 481 079 pojazdów zarejestrowanych w 2023 r.

Sprzedaż samochodów hybrydowych i elektrycznych w Belgii również wzrosła znacznie w ciągu ostatnich pięciu lat. Samochody te łącznie mają udział w rynku na poziomie 59% całkowitej sprzedaży samochodów w 2023 r., w porównaniu z 8% w 2019 r.

– Wysokie ceny pojazdów elektrycznych i wyższe w porównaniu ze spalinowymi koszta napraw, w połączeniu ze wzrostem inflacji, skłonią ubezpieczycieli do podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych w 2024 r., więc nastąpi wzrost w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Spodziewany CAGR dla ubezpieczeń komunikacyjnych na lata 2024–2028 to 2,8% – dodaje Prasanth Katam.

AC