Forum Teleinformatyki o nowoczesnych narzędziach ochrony biznesu ubezpieczeniowego

0
577

W dniach 24–25 września odbyło się XXVI Forum Teleinformatyki. Tegoroczna edycja, która przebiegała pod hasłem „System informacyjny państwa wobec globalnej transformacji cyfrowej”, została zrealizowana w formule online. Patronem medialnym wydarzenia jest „Gazeta Ubezpieczeniowa”.

Dwudniowy program Forum obejmował osiem sesji tematycznych, panel dyskusyjny poświęcony sztucznej inteligencji i zamykający wydarzenie kocioł dyskusyjny o wpływie pandemii na wizję i pragmatykę cyfrowej transformacji państwa. Jednym z elementów Forum była odbywająca się 24 września sesja ubezpieczeniowa, której już po raz ósmy patronował Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, zatytułowana „Zaawansowane narzędzia stymulujące i chroniące procesy biznesowe w ubezpieczeniach”. Otwierając sesję, dr hab. Wojciech Bijak z UFG podkreślił, że wszystkie projekty Funduszu, o których mówiono na Forum zostały zrealizowane i wspomagają codzienną działalność zakładów ubezpieczeń, obsługując m.in. 80 mln zapytań kierowanych do UFG miesięcznie.

O nowych usługach – ID UFG i Token UFG, wspierających potwierdzenie tożsamości w sektorze ubezpieczeniowym, mówił Andrzej Parafian z UFG. System oceny ryzyka ubezpieczeniowego eSCOR przedstawił Mateusz Sobeczek z DahliaMatic. Sesję zakończyła prezentacja Zbigniewa Świerczyńskiego z MILSTAR o cyberincydentach, minimalizacji ryzyka ich wystąpienia oraz doskonaleniu metodyki obsługi w przypadku ich zaistnienia.

Podczas Forum wręczono też nagrody: im. Marka Cara, Złotego Herolda I stopnia oraz Złotego wykładu. Laureatami pierwszej z nagród, przyznawanej za wybitne osiągnięcia w tworzeniu warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego, zostali dr hab. Dominik Batorski oraz Kazimierz Schmidt. Nagroda „Złotego Herolda” przyznawana jest przez Radę Programową Forum za upowszechnianie jego przesłania: „Budowa nowoczesnego państwa opartego na powszechnym wykorzystaniu technologii teleinformatycznych nie jest celem antagonistycznym dla nikogo!”. Tegorocznymi laureatami nagrody I stopnia zostali: Asseco Poland i Uniwersytet Warszawski. Natomiast Złoty wykład, nagroda i jednocześnie przywilej zaprezentowania autorskiego wykładu na zaproszenie Rady Programowej Forum w trakcie sesji plenarnej inicjującej obrady Forum wygłosił prof. Jan Madey z Uniwersytetu Warszawskiego, współtwórca informatyki polskiej, inicjator i promotor działań na rzecz rozwoju informatyki oraz wielu przedsięwzięć charytatywnych. Jego wystąpienie nosiło tytuł „50 lat wspinaczki ku chmurom”.

(AM, źródło: BizTech Konsulting)