Rusza telewizyjna kampania zachęcająca do pozostania w PPK

0
544

Polski Fundusz Rozwoju i PFR Portal PPK we współpracy z Ministerstwem Finansów rozpoczęły kampanię promującą Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). Przekaz kampanii oparty jest na prostym haśle „Ja zostaję!”, które jest podsumowaniem założeń i celów kampanii i swoistym „call to action” dla pracowników, którzy nie muszą robić nic, aby uczestniczyć w PPK.

Głównym celem kampanii skierowanej dla pracowników jest zmiana postawy Polaków, którzy nie wierzą w systemy oszczędzania na przyszłość i boją się z nich korzystać. Jej zadaniem jest również przekazanie racjonalnych argumentów przemawiających za tym, że system PPK jest prosty i opłacalny, a pieniądze w nim zgromadzone – prywatne. Kampania porusza również aspekt emocjonalny ─ pokazuje, jak oszczędzanie może wpłynąć na przyszłość ludzi i pomóc im w obecnych niepewnych czasach.

Wokół przekazu kampanii zbudowanych jest kilka linii komunikacyjnych. Główna linia wizerunkowa ma pobudzać emocje. W przekazie nawiązuje do tego, co wydarzyło się w ostatnich miesiącach. Aktualna sytuacja zmusiła do refleksji i zmiany podejścia do własnych finansów.

Druga linia – edukacyjna – rozprawia się z głównymi obawami Polaków przed przystąpieniem do PPK, przywołuje racjonalne argumenty oraz poszerza wiedzę odbiorców. Bohaterowie spotów telewizyjnych opowiadają, a nawet przeliczają, dlaczego warto zostać.

Oprócz telewizji akcja obejmie również intensywne działania w internecie: specjalne spoty skierowane do młodzieży, kampanię display oraz AdWords. Powstanie również cykl filmów szkoleniowych, tzw. PPK Ekspres, gdzie w 5 odcinkach omówione zostaną najważniejsze aspekty PPK oraz przedstawione będą odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Jak wynika z przeprowadzonych analiz, pracownicy, którzy uczestniczą w szkoleniach, chętniej pozostają w PPK. Kampania będzie wspierana przez działania PR w mediach ogólnopolskich.

– PPK jest programem oszczędzania, w którym naprawdę nie trzeba nic robić, żeby zobaczyć korzyści. Nie podejmujesz żadnego działania, po prostu jesteś w programie i obserwujesz, jak oszczędności na twoim prywatnym rachunku rosną. Cieszę się, że kampanię „Ja zostaję!” udało się zrealizować mimo przerwy spowodowanej niespodziewaną sytuacją epidemiczną. Chcielibyśmy, by to krótkie hasło zaistniało w świadomości społecznej na tyle mocno, byśmy po zakończeniu kampanii mogli zapytać Polaków „czy zostajesz w PPK?” i usłyszeli w odpowiedzi: „Ja? Zostaję! Bo to moje dodatkowe pieniądze” – mówi Robert Zapotoczny, prezes PFR Portal PPK.

Kampania obejmująca telewizję, radio oraz kanały digital rozpoczęła się 1 października i potrwa do 8 listopada 2020 r. Strategię i kreację linii kreatywnej dla pracowników przygotowała agencja Demo Effective Launching. Media zaplanował dom mediowy PRO Media House. Nadzór nad produkcją i realizacją strategii sprawuje Departament Komunikacji PFR i Biuro Marketingu PFR Portal PPK.

Spoty kampanijne:

(AM, źródło: PFR)