Francja: Jak nie susza, to powódź albo gradobicie

0
586

Ubezpieczenia majątkowe pozostaną prawdopodobnie linią przynoszącą straty francuskim ubezpieczycielom w ciągu następnych pięciu lat, przy współczynniku szkodowym (stosunek poniesionych strat do składki zarobionej) przekraczającym 85% w okresie 2023–2027.

Z danych firmy analitycznej Global Data wynika, że ubezpieczenia nieruchomości we Francji odnotowały straty w okresie 2018–2022, przy współczynniku szkodowym przekraczającym 82%, wskutek powtarzających się katastrof naturalnych. Podczas gdy współczynnik kosztowy dla ubezpieczeń ogólnych w kraju sięgnął w tym samym okresie ponad 23%, ubezpieczenia nieruchomości poniosły straty.

– Roszczenia z tytułu katastrof naturalnych we Francji wzrosły w ciągu ostatnich pięciu lat wskutek kolejnych poważnych susz i dużej częstotliwości powodzi. Susze kosztowały ubezpieczycieli ponad 600 mln euro rocznie. Współczynnik szkodowy dla linii pożarów i zagrożeń naturalnych w ubezpieczeniach nieruchomości pozostawał powyżej 100% w ostatnich pięciu latach w rezultacie zwiększonej liczby zdarzeń o charakterze katastrof naturalnych – komentuje Chandini Sharma, analityk ubezpieczeniowy w Global Data.

Upalna i sucha pogoda utrzyma się w 2023 r. i później, powodując dalsze zwiększenie roszczeń. Roszczenia w wyniku zdarzeń związanych ze zmianą klimatu osiągnęły w 2022 r. sumę 10,6 mld euro, najwyższą w ciągu ostatnich 20 lat. Z tego roszczenia w związku z brakiem opadów i suszą na glebach gliniastych wyniosły 2,9 mld euro. Z kolei gradobicia w czerwcu 2022 r. kosztowały 5,1 mld euro.

Rekordowe roszczenia w 2022 r. zmusiły ubezpieczycieli majątkowych do ponownej analizy ryzyk przy określaniu stawek. W rezultacie ubezpieczyciele najprawdopodobniej podniosą składki i zmniejszą swój apetyt na ryzyko, udzielając ochrony przed skutkami katastrof naturalnych.

Z danych federacji francuskich ubezpieczycieli i reasekuratorów wynika, że liczba szkód z ubezpieczeń majątkowych likwidowanych w 2022 r. sięgnęła 13,9 mln, o milion więcej niż w roku poprzednim.

AC