Starr samodzielnie oferuje ubezpieczenia od ryzyk technicznych

0
344

Od 23 kwietnia Starr Insurance Companies oferuje bezpośrednio ubezpieczenie majątkowe od ryzyk technicznych poprzez zaangażowanie własnych firm ubezpieczeniowych, kończąc tym samym 17-letnią współpracę z Chubb.

Przekazanie kompleksowego ryzyka i działalności w zakresie ubezpieczeń obiektów związanych z energetyką własnym firmom ubezpieczeniowym Starr powinno mieć płynny przebieg dla klientów spółki. W dalszym ciągu będą oni bezpośrednio współpracowali z zespołem specjalistów branżowych Starr, stosujących jednakowe podejście do zarządzania ryzykiem technicznym i zapewniających jednakowe poziomy wydajności i obsługi klienta. Jedyną dostrzegalną dla klientów zmianą będą nazwy wystawców polis, którymi teraz będą towarzystwa ubezpieczeniowe Starr.

– Ubezpieczeniami w zakresie kompleksowego ryzyka i obiektów sektora energetyki zajmujemy się od ponad 55 lat – powiedział Richard Shaak, prezes International Insurance i Starr Tech. – Dziękujemy Chubb za wsparcie świadczone przez cały okres współpracy.

Starr Insurance Companies to nazwa marketingowa określająca firmy ubezpieczeniowe, firmy oferujące ubezpieczenia podróżne oraz spółki zależne Starr International Company, Inc. oraz dotycząca działalności inwestycyjnej C. V. Starr & Co., Inc. i jej spółek zależnych. Starr działa na sześciu kontynentach poprzez swoje towarzystwa ubezpieczeniowe, oferując ubezpieczenia majątkowe, wypadkowe i zdrowotne, a także specjalistyczne, w tym lotnicze, morskie, energetyczne oraz nadwyżkowe.

(AM, źródło: PAP Media Room)