Fundusz Kompensacyjny zaakceptowany przez Sejm

0
292

Sejm przyjął nowelizację ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zakładającą powołanie Funduszu Kompensacyjnego. Z Funduszu miałyby być finansowane świadczenia dla osób, u których wystąpiły niepożądane odczyny poszczepienne.

Zgodnie z nowelą świadczeniem kompensacyjnym zostaną objęte działania niepożądane, wskazane w Charakterystyce Produktu Leczniczego (CHPL), które wystąpiły w wyniku szczepień wykonanych przeciwko Covid-19 przeprowadzonych po dniu 26 grudnia 2020 r. oraz pozostałych szczepień ochronnych objętych przepisami projektowanej ustawy przeprowadzone od dnia 1 stycznia 2023 r. – podał stooq.pl za PAP.

Nowela zakłada, że świadczenie będzie miało charakter zryczałtowanej kwoty od 3 tys. (przy obserwacji na szpitalnym oddziale ratunkowym w związku z wystąpieniem wstrząsu anafilaktycznego) do 100 tys. (przy niepożądanym odczynie poszczepiennym wymagającym hospitalizacji powyżej 120 dni). Wysokość świadczenia ma zależeć od długości okresu hospitalizacji.

Elementem świadczenia kompensacyjnego mogą być także koszty dalszego leczenia lub rehabilitacji po zakończeniu przez pacjenta hospitalizacji do 10 tys. zł, przy czym limit świadczenia kompensacyjnego nie może przekroczyć 100 tys. zł.

Świadczenie kompensacyjne będzie przyznawane przez Rzecznika Praw Pacjenta w trybie postępowania administracyjnego. Wniosek będzie można złożyć w terminie do pięciu lat od wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego (NOP). Termin na rozpatrzenie wniosku ma wynieść 2 miesiące.

Maksymalne wydatki ze środków publicznych w latach 2022–2031, w tym z budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji Rzecznika, na działanie Funduszu mają wynieść 49 mln zł.

Więcej:

https://stooq.pl/n/?f=1458197&search=sejm

(AM, źródło: stooq.pl, PAP)