GDDKiA zaakceptowała postulat dotyczący gwarancji elektronicznych

0
681

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) uwzględniła postulaty branży drogowej oraz bankowej i ubezpieczeniowej w sprawie o funkcjonowaniu gwarancji finansowych i ubezpieczeniowych. Postulaty te zostały zgłoszone w związku z obecną pandemią koronawirusa.

W piśmie GDDKiA z 30 marca, do którego dotarła „Gazeta Ubezpieczeniowa”, Dyrekcja przekazała autorom petycji, że 24 marca do wszystkich jej oddziałów zostało skierowane stanowisko potwierdzające prawidłowość postępowania w zakresie akceptacji gwarancji przekazywanych elektronicznie opatrzonych podpisem elektronicznym. Z kolei dla inwestycji realizowanych przez GDKKiA będą obowiązywały inne postulowane usprawnienia, m.in. możliwość wniesienia przez wykonawcę 3% wartości umowy w postaci gwarancji (nie tak jak dotychczas 10%), podczas gdy pozostała kwota będzie sukcesywnie zatrzymywana, oraz 5-letni okres gwarancji jakości zabezpieczony gwarancją finansową.

(inf. własna)