TUW „TUW”: Ruszyła wiosenna akcja zawierania umów ubezpieczeń upraw rolnych

0
493

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” rozpoczęło wiosenną akcję zawierania umów ubezpieczeń upraw rolnych od zdarzeń losowych.

TUW „TUW” umożliwia ubezpieczenie upraw od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych suszą. Producent rolny, wybierając jeden z trzech poziomów franszyzy redukcyjnej, czyli możliwości zmniejszenia odszkodowania o 20%, 25% albo 30% sumy ubezpieczenia, będzie mógł zdecydować, jaki poziom strat w uprawach przyjmie jako swoje ryzyko i z tego tytułu nie uzyska odszkodowania.

Oferowanie ubezpieczeń upraw rolnych z dopłatami do składki ubezpieczeniowej umożliwia TUW „TUW” podpisana 20 grudnia 2019 r., po raz piętnasty już, umowa z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2020 r. dopłata nadal będzie przysługiwała w maksymalnej wysokości 65% składki ubezpieczeniowej, pod warunkiem spełnienia wszystkich ustawowych wymogów.

(AM, źródło: TUW „TUW”)