Generali: 10 mln zł na transport ubezpieczonego

0
462

10 mln złotych – to nowa, odrębna suma ubezpieczenia wprowadzona przez Generali dla „transportu ubezpieczonego” w podróży zagranicznej w ramach ubezpieczenia turystycznego. Obejmuje ona transport medyczny do placówki służby zdrowia lub miejsca zamieszkania na terytorium RP, transport zwłok, transport z miejsca wypadku, nagłego zachorowania lub zaostrzenia choroby przewlekłej do najbliższej placówki medycznej oraz transport do innego szpitala, jeśli aktualna placówka nie zapewnia odpowiedniej opieki medycznej dostosowanej do stanu zdrowia osoby ubezpieczonej, zgodnie z zaleceniem lekarza Centrum Pomocy Generali.

Ryzyko „Transport Ubezpieczonego” będzie widoczne zarówno w portalu sprzedażowym, jak i przede wszystkim na druku polisy i dostępne zawsze z sumą 10 mln zł, bez względu na formę polisy czy kierunek podróży. Zatem klienci Generali na podróż zagraniczną mogą maksymalnie ubezpieczyć się na poniższe sumy ubezpieczenia:

  • koszty leczenia – 2 mln zł
  • usługi assistance – 2 mln zł
  • transport ubezpieczonego – 10 mln zł

– Co warto podkreślić, powyższe sumy są od siebie niezależne. Oznacza to, że koszty leczenia nie obniżają sumy ubezpieczenia na assistance czy na transport i odwrotnie – zaznacza Damian Oleszczuk, Menedżer Produktu Generali Polska.

Kolejną nowością jest możliwość zawarcia ubezpieczenia od dnia i godziny zawarcia umowy, pod warunkiem że klienci znajdują się na terytorium Polski. Dla osób przebywających poza Polską w chwili zakupu ubezpieczenia ochrona rozpocznie się najwcześniej po 4 godzinach od zawarcia umowy oraz jej opłacenia, co jest istotne dla osób kupujących ubezpieczenie na ostatnią chwilę.

– Jest to szczególnie ważne dla klientów, którzy zostawiają zakup ubezpieczenia na ostatnią chwilę, często w drodze na lotnisko lub nawet na lotnisku – dodaje Damian Oleszczuk.

Ponadto „wyżywienie i zakwaterowanie za granicą w celu rekonwalescencji” znajdzie się już w zakresie podstawowej opcji assistance standard.

– Oznacza to, że jeśli transport ubezpieczonego do Polski nie będzie mógł się odbyć bezpośrednio po zakończeniu hospitalizacji, pokryjemy koszty wyżywienia i zakwaterowania za granicą przez okres do 7 dni, przy czym maksymalnie w kwocie do 100 euro za dzień – wyjaśnia Damian Oleszczuk.

Generali uprościło również definicję „pracy fizycznej” i „sportów wysokiego ryzyka”, co oznacza, że klienci rzadziej będą musieli rozszerzać umowę za dodatkową składkę.

Przykładowo teraz nasi klienci, którzy podczas wakacyjnego wypoczynku zechcą wyjechać w tereny pustynne, nie będą potrzebowali dodatkowego rozszerzenia – tłumaczy ekspert Generali.

Koszty rezygnacji po nowemu

Ubezpieczyciel zmienił też produkt „Generali z myślą o kosztach rezygnacji z podróży”. Zakład wprowadził jeden pakiet ubezpieczenia, który obejmuje wszystkie dostępne przyczyny rezygnacji lub przerwania podróży. Do zakresu podstawowego zostały również dodane zaostrzenia chorób przewlekłych, które wcześniej były opcją dodatkowo płatną. Nowy pakiet obejmuje od teraz również nieszczęśliwe wypadki wskutek aktu terroryzmu oraz zachorowania na choroby pandemiczne ogłoszone przez WHO. Ponadto, teraz można zawrzeć ubezpieczenie „Generali z myślą o kosztach rezygnacji z podróży” praktycznie bez względu na datę zakupu podróży, pod warunkiem że do dnia rozpoczęcia podróży pozostało minimum 61 dni.

(AM, źródło: Generali)