Coraz bliżej 50% partycypacji w PPK

0
406

Na dzień 31 maja w Pracowniczych Planach Kapitałowych uczestniczyło 3,5 mln osób. To o 20 tysięcy więcej niż w kwietniu. Rośnie także liczba aktywnych rachunków PPK – jest ich aktualnie 4,14 mln.

Partycypacja w programie wynosi 47,66%, przy czym najbardziej dynamicznie rośnie w firmach zatrudniających ponad 250 osób. Tam osiągnęła 75,7%. Co ciekawe, wzrosła średnia wieku uczestników PPK. Aktualnie najchętniej w programie oszczędzają 40-latkowie.

Wartość aktywów netto (WAN) funduszy zdefiniowanej daty wzrosła o 880 mln zł, co daje kwotę 26,47 mld zł. Średni koszt prowadzenia PPK pozostał bez zmian – na poziomie 0,331%. Zarządzaniem Planami zajmuje się aktualnie 17 instytucji finansowych. Średnie opłaty za zarządzanie wraz z innymi kosztami administracyjnymi lub operacyjnymi oraz kosztami transakcji wynoszą 1,07% inwestycji rocznie.

(AM, źródło: PFR)