Generali aktualizuje strategię ochrony klimatu

0
40

Nowa strategia ochrony klimatu, która aktualizuje i rozszerza istniejący plan Grupy Generali, zatwierdzony w lutym 2018 r., jest zobowiązaniem do podjęcia istotnych działań związanych z działalnością inwestycyjną i ubezpieczeniową, angażując się w zapewnienie niskiego wpływu na klimat w przyszłości. Strategia została już przekazana radzie dyrektorów Assicurazioni Generali, której przewodniczy Gabriele Galateri di Genola.

– Grupa Generali ogłasza nowe ambitne cele swojej strategii klimatycznej, zgodnie z jej zaangażowaniem i przekonaniami w tym konkretnym obszarze oraz wykorzystując już osiągnięte wyniki. W szczególności 6 miliardów euro nowych ekologicznych i zrównoważonych inwestycji dokonanych w ciągu ostatnich trzech lat, pozwoliło nam przekroczyć wstępnie ustalone cele przed terminem. Wierzymy, że sektor prywatny może odegrać kluczową rolę we wspieraniu finansowym „sprawiedliwej transformacji” na rzecz przyszłości z zerową emisją gazów cieplarnianych netto, pomagając instytucjom publicznym w podejmowaniu niezbędnych działań – komentuje dyrektor generalny Grupy Generali, Philippe Donnet.

W ramach inwestycji bezpośrednich nowe cele obejmują 8,5–9,5 mld euro nowych ekologicznych i zrównoważonych inwestycji w latach 2021–2025. Jest to zgodne z wcześniejszym celem 4,5 mld euro w latach 2019–2021, który został przekroczony i osiągnięty z rocznym wyprzedzeniem i wyniósł 6 mld euro na koniec 2020 r. Ponadto przyjęte zostaną coraz bardziej restrykcyjne kryteria wykluczenia dla sektora węglowego, w kierunku stopniowej, ale całkowitej rezygnację z inwestycji w tę działalność. Nowa strategia ma na celu całkowite wycofanie emitentów działających w sektorze węgla energetycznego w krajach OECD do 2030 i 2040 roku w pozostałych częściach świata.

Strategia w tym obszarze zakłada też stopniową dekarbonizację portfela inwestycji bezpośrednich w celu osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 r. Jest to zgodne z celem Porozumienia Paryskiego, jakim jest ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej oraz ze zobowiązaniem podjętym w ramach Net-Zero Asset Owner Alliance. Jako cel pośredni do 2025 r. Generali zmniejszy emisję dwutlenku węgla dla portfela korporacyjnego (obligacje korporacyjne, akcje notowane na giełdzie) o 25% i dostosuje portfel nieruchomości do ścieżki 1,5°C.

W ramach underwritingu z kolei nowe cele obejmują m.in. zmniejszenie obecnej minimalnej ekspozycji na sektor węgla energetycznego, w celu osiągnięcia zerowej ekspozycji do 2030 r. w krajach OECD i 2038 r. w pozostałych krajach świata. Generali chce też kontynuować zobowiązania do zaprzestania ubezpieczania działalności polegającej na wydobyciu ropy naftowej i gazu. Obejmuje to zobowiązanie do zaprzestania ubezpieczania ryzyk związanych z poszukiwaniem i produkcją paliw kopalnych z piasków bitumicznych, ze złóż łupkowych (ropa i gaz) lub wydobywanych w strefie arktycznej, zarówno na lądzie, jak i na morzu.

W ramach zaangażowania interesariuszy i poparcia sprawiedliwej transformacji Generali zobowiązało się do zaangażowania interesariuszy w tworzenie przyszłości opartej na zerowej emisji netto i wspieranie „sprawiedliwej transformacji”. Z tego powodu zamierza do 2025 r. zaangażować co najmniej 20 przedsiębiorstw z portfela inwestycyjnego grupy, które emitują duże ilości dwutlenku węgla, w celu osiągnięcia realnych efektów.

Natomiast w obszarze dekarbonizacji operacji grupy ma ona ambicję, by nie mieć negatywnego wpływu na środowisko w 2040 r,. z pośrednim celem osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2023 r. Z kolei do 2025 r. nastąpi redukcja emisji gazów cieplarnianych związanych z biurami, centrami danych i flotą samochodów służbowych o co najmniej 25% w stosunku do poziomu bazowego z 2019 r., oparta na podstawach naukowych. Generali chce też kupować energię w 100% ze źródeł odnawialnych wszędzie tam, gdzie jest to możliwe oraz podjąć dalsze zobowiązanie do inwestowania w efektywność energetyczną.

(AM, źródło: Generali)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here