Generali chce być jedynym właścicielem Cattolica

0
324

Assicurazioni Generali ogłosiło 31 maja wezwanie na pełną pulę akcji zwykłych Società Cattolica di Assicurazione S.p., w tym akcji własnych, pomniejszoną o blisko 24% udziałów posiadanych już przez ubezpieczyciela. Oferta Generali przewiduje zapłacenie 6,75 euro za akcję Cattolica. W sumie wartość potencjalnego przejęcia opiewa na 1,17 mld euro.

Generali jest przekonane, że transakcja umocni jego pozycję na rynku non-life we Włoszech. Ubezpieczyciel uważa, że dzięki przejęciu klienci obu firm zyskają dostęp do szerszej gamy innowacyjnych produktów dostępnych poprzez zaawansowaną technologicznie sieć dystrybucji. Z kolei agenci będą mogli dotrzeć do znacznie powiększonej bazy klientów dzięki narzędziom cyfrowym, co umożliwi im dostarczanie pełniejszej gamy produktów i usług.

Generali przewiduje, że powiązane koszty integracji w ciągu najbliższych czterech lat wyniosą łącznie około 150–200 mln euro brutto. Ubezpieczyciel spodziewa się ograniczonego ryzyka realizacji połączenia między dwiema grupami, dzięki ich partnerstwu strategicznemu funkcjonującemu od 24 czerwca 2020 r. i doświadczeniu Generali w zarządzaniu integracjami. Wpływ transakcji na regulacyjny współczynnik wypłacalności grupy jest szacowany na około -7,8 pp.

Proponowana transakcja jest w pełni zgodna z wytycznymi Planu Strategicznego Generali 2021. Jej finalizacja ma nastąpić do końca 2021 roku pod warunkiem uzyskania niezbędnych zgód regulacyjnych.

(AM, źródło: Generali)