Generali docenione za działania na rzecz zrównoważonego rozwoju

0
255

Generali zostało potwierdzone w Dow Jones Sustainability World Index (DJSI) oraz w Dow Jones Sustainability Europe Index (DJSI Europe), umacniając swoją pozycję lidera pod względem wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju i plasując się w pierwszej piątce firm sektora ubezpieczeniowego na świecie. Ubezpieczyciel ogłosił też, że do końca roku zakończy renowację budynku Procuratie Vecchie w Wenecji.

Zapoczątkowany w 1999 r. jako globalny benchmark poświęcony zrównoważonemu rozwojowi, DSJI klasyfikuje wiodące firmy w oparciu o analizę RobecoSAM kryteriów środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ESG) oraz metodologię S&P Dow Jones Indices. Dla Generali kwestionariusz S&P CSA jest środkiem do ciągłego doskonalenia praktyk i wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Wśród najważniejszych działań, w ramach strategii „Generali 2021” ubezpieczyciel zwiększył już wartość przypisu składki pochodzącej z produktów ubezpieczeniowych o wartości społecznej i środowiskowej do około 17 mld euro oraz dokonał zrównoważonych inwestycji o wartości 6 mld euro.

Renowacja Procuratie Vecchie na finiszu

Równolegle Generali ogłosiło, że Procuratie Vecchie na Placu Świętego Marka zostanie otwarty dla publiczności wiosną 2022 roku, po raz pierwszy w swojej 500-letniej historii, po pięcioletniej renowacji przeprowadzonej przez David Chipperfield Architects z Mediolanu.

Jako symbol początku odliczania do inauguracji model budynku przedstawiający część zmian został wystawiony na widok publiczny w  Human Garden w Ogrodach Królewskich, które zostały ponownie otwarte dla publiczności w 2019 r. po pięcioletniej renowacji przeprowadzonej przez Fundację Ogrody Weneckie we współpracy z Generali.

Na trzecim piętrze budynku powstaną otwarte dla publiczności przestrzenie wystawiennicze związane z fundacją The Human Safety Net, przestrzeń do pracy oraz audytorium. Historyczny budynek, który ciągnie się wzdłuż północnej krawędzi placu św. Marka, stanie się nowym ważnym miejscem i centrum aktywności, a także obiektem o przeznaczeniu społecznym. Stanie się siedzibą The Human Safety Net, globalnego ruchu organizacji pozarządowych, wolontariuszy i partnerów, pracujących z ludźmi w trudnej sytuacji życiowej.

Procuratie Vecchie będzie również częścią ambitnego projektu, którego celem jest uczynienie Wenecji Światową Stolicą Zrównoważonego Rozwoju.

Philippe Donnet, CEO Grupy Generali, stwierdził: – Firmy mają do odegrania rolę, która wykracza poza ich podstawową działalność. Mogą one wpływać na społeczności, w których działają, poprzez działania, które mają znaczący i długotrwały wpływ. W ramach naszego zaangażowania w zrównoważony rozwój oraz jako zwieńczenie obchodów 190-lecia Generali, chcemy nadać nowe życie i cel budynkowi Procuratie Vecchie. Jako siedziba The Human Safety Net ten ikoniczny budynek stanie się centrum wymiany pomysłów, jak pokonać współczesne wyzwania społeczne i zainspiruje odwiedzających do podjęcia działań, które mają na celu uwolnienie potencjału osób w trudnej sytuacji życiowej. Dziękuję wszystkim z bliska i daleka, którzy pomogli urzeczywistnić to marzenie.

Można obejrzeć ostatnie etapy do ponownego otwarcia Procuratie Vecchie i dowiedzieć się więcej o budynku, jego renowacji i nowym przeznaczeniu na www.thehomevenice.com i @thehomevenice na Instagramie.

(AM, źródło: Generali)