Generali: Elżbieta Frydrychowicz-Sztanga będzie odpowiadać za sprzedaż multiagencyjną

0
2035

Od lipca Elżbieta Frydrychowicz-Sztanga przejęła odpowiedzialność za życiową i majątkową sprzedaż multiagencyjną we wszystkich spółkach i markach ubezpieczeniowych Generali Polska. Dotychczas odpowiadała za sprzedaż multiagencyjną i brokerską w Generali Agro.

– To jeden z kluczowych obszarów w naszej firmie i największy kanał sprzedaży, dlatego bardzo się cieszę, że Ela przyjęła naszą propozycję i zgodziła się pokierować połączonymi sieciami sprzedaży multiagencyjnej. Jestem przekonany, że jej wieloletnie doświadczenie, poparte świetnymi wynikami, a  w Generali Agro nawet rekordowymi, duża otwartość na ludzi i na nowe pomysły, pozwolą nam osiągnąć nasze ambitne cele. Gratuluję Eli i życzę jej powodzenia – powiedział Michał Świderski, członek zarządu Generali Polska, odpowiedzialny za sprzedaż.

– Bardzo dziękuję za zaufanie, jakim obdarzył mnie prezes Roger Hodgkiss i mój szef Michał Świderski. To dla mnie ogromny zaszczyt, ale także wielka odpowiedzialność. Podziękowania należą się również wszystkim, z którymi pracuję każdego dnia, którzy wspierają mnie w naszej wspólnej drodze do celu. Jestem pewna, że dzięki wspólnej pracy także z zespołami, z którymi będę teraz współpracować, staniemy się silniejsi, jeszcze bardziej skuteczni, co pozwoli nam efektywniej wspierać naszych agentów i brokerów w ich codziennej pracy. Chcemy być partnerem na całe życie dla naszych pośredników, ale także dla naszych wspólnych klientów – stwierdziła Elżbieta Frydrychowicz-Sztanga.

Elżbieta Frydrychowicz-Sztanga posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu. Z ubezpieczeniami związana jest od 1999 roku. W tym czasie odpowiadała za liczne projekty związane z optymalizacją sieci sprzedaży, zwiększeniem jej efektywności, tworzeniem systemów motywacyjnych czy zarządzaniem zmianą. Kilkukrotnie również odpowiadała za stworzenie i wdrożenie programów rozwojowych dla menedżerów na różnym szczeblu zarządzania. Ma doświadczenie w projektach związanych z fuzją firm, optymalizacją sieci sprzedaży, jak również w pracy z ofertą multibrandową. Od wielu lat zarówno tworzy, jak i wdraża wiele rozwiązań w ramach organizacji, w których pracuje, usprawniających procesy sprzedaży, jak również te, które pozwalają firmom osiągać ponadprzeciętne wyniki sprzedaży. Pracowała m.in. dla takich firm, jak Warta i Ergo Hestia. Jest także członkiem Rady Centrum Edukacji Menedżerskiej  Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Posiada wszechstronne wykształcenie m.in. w zakresie prawa, administracji, audytu i kontroli wewnętrznej, a także rolnictwa. Jest również absolwentką studiów Executive MBA. W 2020 rok otrzymała odznakę od Polskiej Izby Ubezpieczeń za pracę na rzecz samorządu branżowego oraz wkład w rozwój polskiego rynku ubezpieczeniowego.

(AM, źródło: Generali)