PBUK: Mniej wypadków na zagranicznych drogach, więcej kierowców bez OC

0
240

2021 był trzecim rokiem z rzędu, w którym spadła liczba kolizji na zagranicznych drogach spowodowanych przez kierujących pojazdami z polskimi tablicami rejestracyjnymi. W 2021 r. polscy zmotoryzowani spowodowali ich o 5,5% mniej niż rok wcześniej. Ponownie jednak wzrosła liczba szkód z winy nieubezpieczonych kierowców aut zarejestrowanych w Polsce – wynika z danych Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Kierujący pojazdami z polskimi tablicami rejestracyjnymi powodują na zagranicznych drogach 165 zdarzeń dziennie. W całym 2021 r. byli sprawcami 60,1 tys. kolizji i wypadków. To o 5,5% mniej niż w 2020 r., kiedy wyrządzili ponad 63,5 tys. szkód. Od 2018 liczba zdarzeń szkodowych zmniejszyła się już o 20%.

– Rok 2021 był kolejnym okresem z rzędu, kiedy to liczba wypadków i kolizji z winy kierujących pojazdami z polskimi tablicami rejestracyjnymi poza granicami kraju spadła. To dobry znak, który mamy nadzieję przerodzi się w bardziej trwały trend. Od 2018 r. liczba szkód wyrządzonych przez naszych zmotoryzowanych spadła o 20%. Bez wątpienia największy wpływ na to zjawisko miało zmniejszenie ruchu naszych pojazdów poza granicami kraju, w związku z pandemią, obostrzeniami dotyczącymi podróżowania i zamknięciem granic – skomentował Mariusz Wichtowski, prezes zarządu Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. 

Zdarzenia spowodowane przez kierujących pojazdami z polskimi rejestracjami na zagranicznych drogach (w tys.)

– Obserwując dane gromadzone przez PBUK, można odnieść wrażenie, że malejąca liczba szkód z winy naszych zmotoryzowanych to efekt nieznacznej poprawy umiejętności i kultury prowadzenia pojazdów. Zmniejszyć się mogło także poczucie bezkarności na zagranicznych drogach, ponieważ kary za brak odpowiedzialności i brawurę do niedawna były poza Polską znacznie wyższe niż w naszym kraju. Jednak niedostosowywanie się do warunków na drogach nadal przekłada się to na dużą liczbę zdarzeń oraz wysokie obciążenie finansowe polskiego rynku ubezpieczeniowego z tytułu tego rodzaju szkód. W 2021 r. sięgnęło ono kwoty ponad 1,3 miliarda złotych – dodał Mariusz Wichtowski.

Najniebezpieczniej na niemieckich drogach

Najwięcej szkód polscy zmotoryzowani spowodowali w 2021 r. na terenie Niemiec – ponad 50% ogółu zdarzeń za granicą. We Francji było to 8,6%, we Włoszech – 8,3%, w Holandii – 5,8%, a w Wielkiej Brytanii – 4,7%. W tych pięciu państwach miało miejsce 78% wszystkich kolizji i wypadków, jakie nasi zmotoryzowani powodowali poza Polską. 

Szkody spowodowane na zagranicznych drogach przez kierujących pojazdami z polskimi rejestracjami w 2021 r., w podziale na kraje miejsca zdarzenia

Coraz więcej nieubezpieczonych sprawców wypadków

Ponownie wzrosła natomiast liczba zdarzeń spowodowanych przez kierujących bez ważnego ubezpieczenia OC. W 2021 r. PBUK zarejestrowało 694 nowe zgłoszenia dotyczące tego rodzaju szkód (653 w poprzednim roku).

Szkody spowodowane na zagranicznych drogach przez kierujących nieubezpieczonymi pojazdami zarejestrowanymi w Polsce, pokryte przez PBUK

– Zdarzenia powodowane nieubezpieczonymi pojazdami z polskimi tablicami rejestracyjnymi na zagranicznych drogach to na ogół rezultat braku wyobraźni tych Polaków, którzy osiedlają się w innych krajach, ale nie przerejestrowują swoich aut. Zazwyczaj postępują tak umyślnie, mając błędne przekonanie o swojej bezkarności. Tak wynika z doświadczeń PBUK z ostatnich lat. Jednak owo poczucie bezkarności jest całkowicie zgubne. Trzeba bowiem pamiętać, że powodując wypadek, nie tylko poniesie się karę, przewidzianą przez lokalne prawo, niekiedy wielokrotnie wyższą niż w Polsce, ale także trzeba będzie z własnej kieszeni pokryć koszty naprawy wyrządzonych szkód. Często obejmują one zarówno naprawę pojazdów, które zostały uszkodzone w wyniku zdarzenia, jak też leczenie i rehabilitację osób, które w nim ucierpiały. W skrajnych przypadkach sprawcy finansują ustanowione przez sądy dożywotnie renty dla poszkodowanych – przestrzegł Mariusz Wichtowski.

W 2021 r. PBUK musiało wypłacić  blisko 18,3 mln zł z tytułu szkód powstałych w wyniku zdarzeń spowodowanych przez polskich zmotoryzowanych prowadzących nieubezpieczone pojazdy. Rok wcześniej zobowiązania te wyniosły 15,3 mln zł. Po uregulowaniu zobowiązań wobec poszkodowanych Biuro każdorazowo występuje do sprawców o zwrot całości poniesionych kosztów.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl