Generali Polska zapewnia kompleksową zdalną obsługę klienta

0
492

Dla bezpieczeństwa klientów, partnerów i pracowników Generali Polska podjęło decyzję o zdalnej pracy i obsłudze klientów. Wszystkie działy firmy pracują obecnie w sposób rozproszony, aby minimalizować ryzyko zarażenia koronawirusem, a jednocześnie zapewnić pełną obsługę klienta i sprawne działanie wszystkich procesów biznesowych.

W związku ze zwiększającą się liczbą przypadków zachorowań na koronawirusa w Polsce czasowo zawieszona została bezpośrednia obsługa klientów w oddziałach Generali. Klienci skorzystać mogą ze specjalnych zdalnych kanałów komunikacji: strona www, email i telefon.

Agenci współpracujący z Generali mogą zawrzeć polisę zdalnie, dzięki specjalnej opcji w systemie sprzedażowym. Agenci, którzy zdecydują się na bezpośrednie spotkanie, mogą zaproponować klientowi płatność kartą lub BLIK-iem.

Również dla brokerów przygotowano narzędzia i opracowano proces, aby zapewnić sprawną i bieżącą obsługę klienta korporacyjnego. Dokumenty ubezpieczeniowe wystawiane są obecnie w formie elektronicznej z podpisami odtworzonymi mechanicznie lub kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi, co pozwala na ich przekazanie do klientów poprzez e-mail. Zapewniona jest także ciągłość procesu w obszarze oceny ryzyka, w którym audyty przeprowadzane są zdalnie, na podstawie przesłanych przez klientów informacji. Jest też możliwość wykorzystania do tego celu aplikacji zdalnej.

Również proces likwidacji szkód jest realizowany zdalnie. W przypadku zarówno szkód komunikacyjnych, jak i majątkowych istnieje możliwość przeprowadzenia oględzin zdalnych, dzięki specjalnej aplikacji. W przypadku niewielkich uszkodzeń wystarczy, że podczas zgłoszenia sprawy za pośrednictwem strony internetowej zostaną dołączone zdjęcia. W wielu sprawach Generali wypłaca odszkodowanie na podstawie oświadczenia. Nie są wymagane dokumenty, jeśli nie są konieczne.

Przy zgłoszeniach dotyczących odniesionych obrażeń lub chorób zamiast osobistego badania lekarskiego Generali może wydać orzeczenie zaoczne na podstawie dokumentacji medycznej. Wszystkie dokumenty można przesłać jako zdjęcia zrobione telefonem.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo klientów wszystkim osobom, które posiadają aktywną polisę podróżną Generali i są zaniepokojone sytuacją związaną z koronawirusem, Centrum Pomocy (CP) udziela odpowiednich informacji.

Jeżeli klient przebywa za granicą i potrzebuje pomocy medycznej, Centrum przeprowadza wstępną ocenę medyczną oraz przekazuje instrukcję postępowania w razie zagrożenia wystąpienia koronawirusa. CP Generali na bieżąco śledzi  wytyczne MSZ, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Światowej Organizacji Zdrowia i zalecenia miejscowych władz w państwach, w których stwierdzono przypadki zakażenia koronawirusem.

Z informacji tej mogą skorzystać również klienci posiadających polisy Generali uprawniające do pomocy medycznej w kraju.

(AM, źródło: Generali)