Generali: Postępy w procesie integracji Concordii

0
568

Generali jest coraz bliżej finalizacji procesu połączenia towarzystw Concordia Ubezpieczenia ze swoimi spółkami. Po niedawnym połączeniu spółek życiowych grupa poinformowała o zgodzie nadzoru na demutualizację (przekształcenie z towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w spółkę akcyjną) majątkowego Concordia Polska TUW. 

14 października, na podstawie art. 155 ust. 1 ustawy z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Concordia Polska TUW o przekształceniu zakładu w spółkę akcyjną. Towarzystwo stanie się spółką akcyjną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Warto przypomnieć, że 31 października nastąpiło połączenie Concordii Capital i Generali Życie. W jego wyniku drugie z towarzystw wstąpiło w prawa i obowiązki pierwszego, stając się stroną umów zawartych przez tę spółkę.

– Serdecznie witamy naszych klientów i partnerów w Generali Życie. Dzięki temu połączeniu, korzystając z doświadczeń i wiedzy pracowników obydwu spółek, chcemy dostarczyć naszym klientom jeszcze lepszą i pełniejszą ofertę produktów oraz wysokiej jakości serwis. Wierzymy, że dzięki temu możemy stać się dla nich partnerem na całe życie – mówi Andrea Simoncelli, prezes zarządu Generali Życie.

Dla klientów zmiana nie oznacza konieczności podejmowania jakichkolwiek działań. Pośrednicy sprzedający produkty Concordia Capital będą korzystali ze wsparcia z tych samych zespołów sprzedaży, co dotychczas.

– Już wcześniej informowaliśmy naszych partnerów o połączeniu, aby jak najlepiej przygotować się do tego procesu – wyjaśnia Rajmund Rusiecki, członek zarządu Generali Życie i towarzystw Concordia, odpowiedzialny za sprzedaż. – Zachowujemy sieci sprzedaży, dedykowane agentom i bankom, aby zagwarantować im jak najwyższą jakość obsługi – zaznacza.

Pośrednicy swoją ofertę poszerzają obecnie o nowe produkty, jak „Generali, z myślą o życiu Plus”.

– Dzięki temu będą mogli oferować swoim klientom nawet milion złotych sumy ubezpieczenia, większą dostępność produktów oraz prostszy sposób ich zawarcia. Wiemy, że podczas szkoleń nasi partnerzy ocenili nowe produkty jako ciekawe i korzystne dla klientów – bardzo nas to cieszy – dodaje Rajmund Rusiecki.

Transformacja obu towarzystw Concordia jest konsekwencją umowy zakupu, jaką Generali zawarło 24 maja 2018 r. z ich poprzednim właścicielem. Po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i KNF 29 listopada podpisano finalną  umowę zakupu i od tego czasu trwa proces integracji Concordii Polska TUW i WTUŻiR Concordia Capital ze strukturami Generali w Polsce. Andrea Simoncelli prognozował w czerwcu ubiegłego roku, że wchłonięcie życiowej Concordii Capital zajmie około roku, zaś towarzystwa majątkowego – około trzech lat ze względu na konieczność jego demutualizacji.

Concordia Polska TUW specjalizuje się w ubezpieczeniach dla sektora rolnego, swoimi polisami chroni blisko 1,5 mln ha upraw rolnych w całej Polsce, co przekłada się na około 40-procentowy udział w rynku ubezpieczeń upraw.

Artur Makowiecki

news@gu.home.pl