Generali: Przede wszystkim Europa

0
497

Grupa Generali jest maksymalnie eksponowana na zdarzenia ubezpieczeniowe w Europie, a szczególnie w macierzystych Włoszech, gdzie skutki pandemii były dotkliwe, co przekłada się na wysokie roszczenia i wypłaty z ubezpieczenia.

Silna obecność Generali w Europie oznacza 93,7% przychodów uzyskanych przez ubezpieczyciela w 2018 r. Z drugiej strony Generali ma dobrze zdywersyfikowany portfel produktów. Ubezpieczenia non-life na koniec 2018 r. stanowiły nieznacznie ponad jedną czwartą całego biznesu. Korzystna dla ubezpieczyciela jest również jego niska ekspozycja w Ameryce Płn., gdzie liczba przypadków koronawirusa jest największa i stale rośnie.

Ekspozycja firmy ogranicza się do głównych linii ubezpieczeń, takich jak ubezpieczenia przerw w działalności i ubezpieczenia kredytów. W innych ubezpieczeniach non-life, takich jak komunikacyjne i morskie, lotnicze i transportowe, spodziewane jest spowolnienie wzrostu odzwierciedlające dominującą sytuację makroekonomiczną. Niemniej jednak Generali ma silne kanały sprzedaży online i jest dobrze przygotowane do działania w warunkach kryzysu. Ubezpieczyciel postawił na wielokanałową sieć dystrybucji, opartą na globalnej sieci agentów. Obecnie priorytetem jest digitalizacja i dywersyfikacja dystrybucji. Łączy się z tym nawiązanie partnerstwa z insurtechami.

(AC, źródło: Global Data)