Generali: Przyszłość leży w zarządzaniu aktywami

0
184

Największy ubezpieczyciel włoski i trzeci co do wielkości w Europie po potwierdzeniu swoich celów finansowych na 2021 r. zapowiedział, że zamierza zostać jednym z najbardziej liczących się graczy w dziedzinie zarządzania aktywami.

Podczas dnia inwestora ubezpieczyciel wyjaśnił, że zarządzanie aktywami pozwoliło mu na poszerzenie bazy klientów i zdywersyfikowanie przychodów, które pozostały odporne na krytyczną sytuację zdrowotną. Ambicją Grupy Generali w długiej perspektywie czasowej jest posiadanie wyspecjalizowanego podmiotu inwestycyjnego działającego pod parasolem większej firmy, znajdującego się w pierwszej piątce pod względem zysku. Dlatego Generali przeznacza 2,5 mld euro na dalsze akwizycje. Znikoma czy nawet ujemna rentowność skłania ubezpieczycieli do poszerzenia biznesu zarządzania aktywami, aby zdywersyfikować inwestycje tradycyjnie skupione na obligacjach skarbowych i te na bezpiecznym poziomie inwestycyjnym.

Dyrektor generalny Philippe Donnet powiedział w rozmowie z „Financial Times”, że ubezpieczyciel jest zadowolony z większościowego udziału w zarządzającym aktywami Banca Generali i nie prowadzi rozmów o jego sprzedaży. Ubezpieczyciel potwierdził sumę dywidend za lata 2019–2021 wynoszącą 4,5–5 mld euro i wypłatę na poziomie 55–65%. Zgodnie z zaleceniem włoskiego nadzoru druga transza dywidendy za 2019 r. została przesunięta na rok przyszły. Ubezpieczyciel potwierdził też cel rocznego wzrostu zarobku na akcję wynoszący 6–8% i zwrotu na kapitale powyżej 11,5%. Generali ma mniejszą niż jego rywale ekspozycję w niektórych liniach ubezpieczeń, najbardziej dotkniętych przez pandemię,  ale i tak spodziewa się za 2020 r. niższych zysków wskutek kryzysu zdrowotnego.

(AC, źródło: Reuters)