Generali rośnie stabilnie w pierwszym półroczu

0
1066

Generali opublikowało wyniki I półrocza 2022 roku, w których odnotowuje dalszy wzrost wyniku operacyjnego. Wynik netto jest stabilny, wyłączając odpisy na inwestycje rosyjskie. Pozycja kapitałowa pozostaje bardzo dobra.

Przypis składki brutto wzrósł do 41,9 mld euro (+2,4%), dzięki silnemu wzrostowi w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (+8,5%). Składka z ubezpieczeń na życie była z kolei stabilna (-0,5%). Wpływy netto z tytułu ubezpieczeń na życie były wyniosły 6,2 mld EUR, dzięki wzrostowi w ubezpieczeniach ochronnych i unit-linked, równoważąc spadek w produktach oszczędnościowych.

Wynik operacyjny ponownie wzrósł, do wysokości 3,1 mld euro (+4,8%), dzięki pozytywnym wynikom segmentów ubezpieczeń na życie i majątkowych (P&C) oraz innych linii biznesowych. Wskaźnik mieszany wyniósł 92,5% (+2,8 p.p.). Marża na nowym biznesie osiągnęła doskonały poziom 5,23% (+0,59 p.p.) Wynik netto wyniósł 1402 mln euro (w porównaniu z 1540 mln euro w I półroczu 2021 r.). Wyłączając odpisy na inwestycje rosyjskie, wynik netto wyniósłby 1541 mln euro.

Zwraca uwagę niezwykle solidna pozycja kapitałowa ze współczynnikiem wypłacalności na poziomie 233%, po uwzględnieniu skupu akcji własnych o wartości 500 mln euro.

Solidne wyniki Grupy Generali pokazują, że nasza koncentracja na realizacji planu strategicznego „Lifetime Partner 24: Driving Growth” jest właściwą drogą, aby zapewnić zrównoważony wzrost i zwiększyć rentowność operacyjną. Udało nam się osiągnąć te wyniki w warunkach coraz bardziej niepewnej sytuacji geopolitycznej i makroekonomicznej, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższego priorytetu dla naszych klientów i ich potrzeb. W nadchodzących miesiącach będziemy nadal w pełni angażować się w realizację naszego planu trzyletniego, umacniając wiodącą pozycję naszej Grupy jako globalnego ubezpieczyciela i firmy zarządzającej aktywami – powiedział Philippe Donnet, CEO Grupy Generali.

Więcej informacji o wynikach półrocza można znaleźć tutaj

(KS, źródło: Generali)