Generali: Ubezpieczyciele mogą wesprzeć zrównoważony rozwój w Europie

0
360

Pod koniec lutego z okazji rocznicy 190-lecia Assicurazioni Generali grupa zaprezentowała program Fenice 190. Jest to plan inwestycyjny o wartości 3,5 miliarda euro, wspierający zrównoważoną odbudowę gospodarek europejskich, na które wpłynęła pandemia Covid-19. Program utrwali nadzwyczajne inicjatywy zapoczątkowane w 2020 r. w celu zaradzenia skutkom pandemii, obejmujące inwestycje na rzecz MŚP i gospodarki, które już przekroczyły ustalony cel w wysokości 1 mld euro.

– Sektor ubezpieczeniowy może wesprzeć ambitny plan Europy, aby stać się pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu. Jednak aby to osiągnąć, potrzebne są odpowiednie warunki do stymulowania inwestycji w długoterminowe zrównoważone projekty – powiedział dyrektor generalny Grupy Generali, Philippe Donnet, w wywiadzie udzielonym podczas Politico 2021 Finance Summit.

Jego zdaniem obecnie poddawana przeglądowi dyrektywa Solvency II „jest dobrze funkcjonującym narzędziem o ugruntowanej pozycji. Kluczem jest uwolnienie kapitału i skierowanie go na projekty zgodne z agendą polityczną Komisji Europejskiej, takie jak Zielony Ład, unia rynków kapitałowych i, bardziej ogólnie, inwestycje długoterminowe, które mogą sprzyjać ożywieniu gospodarczemu”.

Z tego powodu Philippe Donnet, który jest również zwolennikiem wielopoziomowego podejścia do europejskiej pandemicznej puli ryzyka, wyjaśnił, że „przygotowaliśmy propozycję, w ramach regulacyjnych Solvency II, aby przypisać zielone obligacje do specjalnego traktowania, biorąc pod uwagę ich inny charakter i niższy stopień ryzyka w porównaniu z innymi rodzajami obligacji”.

– Chodzi o to, aby traktować zielone obligacje jako odrębną klasę aktywów, przy malejących kosztach kapitałowych wraz ze wzrostem okresu utrzymywania. Sprzyjałoby to utrzymywaniu tych instrumentów w długim okresie. Przedstawiliśmy już tę propozycję Komisji Europejskiej – podsumował.

AM, news@gu.home.pl

(źródło: Generali)