Unum: Ericka DeBruce dyrektorem ds. integracji i różnorodności

0
323

Unum mianował Erickę DeBruce dyrektorem ds. integracji i różnorodności. Jej przełożoną będzie Liz Ahmed, wiceprezes ds. kadr i komunikacji.

Ericka DeBruce wykorzysta swoje kilkudziesięcioletnie doświadczenie do dalszej realizacji w firmie strategicznych programów i inicjatyw na rzecz integracji i różnorodności. Będzie dążyć do tego, aby kultura pracy i strategia działalności Unum aktywizowała i wspierała wszystkich pracowników, niezależnie od różnic między nimi.

– Ericka posiada ogromne doświadczenie w rozwijaniu pozytywnego i otwartego środowiska pracy, zdobyte podczas pracy w kilku organizacjach – powiedział Rick McKenney, prezes i dyrektor generalny Unum Group. – Jestem przekonany, że pomoże nam w dalszej realizacji naszych wysiłków na rzecz stosowania integracji i różnorodności we wszystkich działaniach, jakie realizujemy dla naszych klientów i pracowników.

Przed dołączeniem do Unum Ericka DeBruce piastowała stanowisko prezesa ds. relacji pracowniczych i globalnego obywatelstwa w Sedgewick. Odpowiadała za różnorodność i integrację, społeczną odpowiedzialność biznesu i aktywizację pracowników. Specjalizuje się w tworzeniu i organizowaniu szkoleń dotyczących strategii integracyjnych. Pełniła funkcję globalnego kierownika ds. różnorodności i integracji w International Paper w Memphis i BAE Systems w Rockville oraz dyrektora ds. różnorodności i lokalnej społeczności w Amerykańskim Czerwonym Krzyżu w Filadelfii.

Ericka DeBruce jest przewodniczącą komisji na rzecz szkół wyższych i członkiem rady doradczej Wydziału Edukacji na Uniwersytecie w Memphis. Posiada tytuł licencjata w dziedzinie komunikacji głosowej nadany przez Uniwersytet w Bradley i certyfikat w zakresie strategicznego zarządzania różnorodnością i integracją zdobyty na Uniwersytecie w Georgetown.

(AM, źródło: PAP MediaRoom)