Generali udostępniło możliwość zdalnego zawarcia umowy ubezpieczenia na życie

0
2255

Epidemia koronawirusa zmusiła polski rynek ubezpieczeń do przejścia w znacznej mierze na zdalną obsługę. Dotychczas obejmowała ona likwidację szkód, kontakt z zakładem ubezpieczeń czy możliwość nabycia polisy majątkowej. Teraz pojawiła się pierwsza możliwość całkowicie elektronicznego zawarcia umowy ubezpieczenia na życie. Debiutancką ofertą jest „Generali, z myślą o życiu Plus”.

– Aktualnie, gdy w związku z epidemią koronawirusa zachęcamy do pozostania w domach, wprowadzenie zdalnego zawarcia polisy na życie, bez składania podpisu, stało się niezbędne. Chcieliśmy, aby nasi agenci i nasi partnerzy mogli w bezpieczny sposób obsługiwać swoich klientów i im doradzać – mówi Rajmund Rusiecki, członek zarządu Generali Życie.

Umowę ubezpieczenia „Generali z myślą o życiu Plus” można zawrzeć zdalnie zarówno w sieci agentów wyłącznych Generali, jak i u  multiagentów współpracujących z zakładem oraz w jego placówkach partnerskich. Wszystkie dokumenty związane z nabyciem polisy oraz istotne informacje przesyłane są klientom drogą elektroniczną, natomiast ewentualne przypomnienia o płatności składki – drogą esemową. Pierwszą składkę można opłacić za pomocą płatności online, dzięki czemu polisa może być aktywna nawet kolejnego dnia. Zgłoszenia szkody również można dokonać online.

Generali, z myślą o życiu Plus jest dostępne w ośmiu wariantach dopasowanych do potrzeb poszczególnych grup. Konstrukcja polisy umożliwia stworzenie wraz z agentem spersonalizowanego produktu dzięki opcji wyboru z 29 dostępnych umów dodatkowych.

– Obecnie około 40% naszych klientów, którzy dotychczas zdecydowali się na to ubezpieczenie, wybrało umowy dodatkowe, wykraczające poza gotowe pakiety. Agent może uzgodnić ten zakres przez telefon lub email, dopasować go do potrzeb klienta i wysłać ofertę zdalnie. Proces zawarcia jest zautomatyzowany, nie trzeba nic skanować. Klient akceptuje jednym kliknięciem ofertę, płaci składkę przez płatności online lub przelewem i umowa jest zawarta. W obecnej sytuacji rola agenta jako doradcy klienta jest bezcenna. Chronimy przecież to, co najważniejsze – życie i zdrowie – mówi Rajmund Rusiecki.

Świadczenie w związku z pobytem ubezpieczonego w szpitalu jest wypłacane nawet w przypadku jednodniowej hospitalizacji, niezależnie, czy związana była z chorobą, czy nieszczęśliwym wypadkiem.

W ubezpieczeniu nie ma karencji w przypadku śmierci ubezpieczonego, z wyjątkiem jedynie trzech wyłączeń: gdy śmierć była wynikiem samobójstwa, popełnionego w ciągu dwóch lat od zawarcia umowy, gdy ubezpieczony w momencie wykupienia polisy podał nieprawdziwe dane na temat swojego stanu zdrowia i gdy śmierć była efektem wojny, działań wojennych, stanu wojennego lub dobrowolnego i aktywnego udziału w aktach przemocy, terroryzmu, zamieszkach lub rozruchach.

Umowę można zawrzeć w dowolnym terminie. Po spełnieniu warunków świadczenia ochrony i opłaceniu składki polisa zacznie działać już następnego dnia. W przypadku aktywnej już polisy, kiedy ubezpieczony nie opłaci składki, Generali stosuje automatyczną prolongatę, która wynosi 24 dni.

W przypadku rozszerzenia zakresu o pakiet umów związanych z ochroną dziecka składka pozostaje taka sama, niezależnie od liczby dzieci pozostających na utrzymaniu rodziców. Oznacza to, że wszystkie dzieci, niepełnoletnie lub uczące się do 26. roku życia, podlegają ochronie ubezpieczeniowej w tym samym zakresie w ramach jednej składki.

Obecnie agenci współpracujący z Generali mogą zdalnie zawrzeć umowy ubezpieczenia dla wszystkich produktów: komunikacyjnych polis OC i AC, mieszkaniowych, podróżnych, NNW oraz dla małych i średnich firm.

AM, news@gu.home.pl

(źródło: Generali)