Generali: Wypłata dywidendy mimo zaleceń regulatora

0
561

Największy włoski ubezpieczyciel poinformował, że wypłaci dywidendę za 2019 r. w dwóch transzach. Potwierdził całkowitą wypłatę 0,96 euro na akcję, powołując się na swoją silną pozycję kapitałową. EIOPA zaapelowała do ubezpieczycieli i reasekuratorów w Unii Europejskiej o zawieszenie wypłat dywidendy i odkupu akcji oraz rozważenie rezygnacji z premii, aby zapewnić kontynuację obsługi podczas pandemii koronawirusa.

Generali zamierza wypłacić pierwszą transzę dywidendy, w wysokości 0,50 euro na akcję, w maju, a pozostałą część do końca roku, zależnie od oceny kapitału przez zarząd i wymogów regulacyjnych. Ubezpieczyciel zapewnia, że wziął pod uwagę rekomendacje EIOPA, a jego decyzja jest w zgodzie z faktem spełniania nadal wszystkich uwarunkowań dystrybucji dywidendy za 2019 r.

Współczynnik wypłacalności Generali, podstawowa miara siły finansowej, dnia 6 marca wynosiła 200%, w porównaniu z 224% na koniec 2019 r. – częściowo wskutek akwizycji w Portugalii oraz z powodu spadających cen włoskich obligacji skarbowych. Na koniec 2019 r. Generali miał 63 mld euro we włoskich obligacjach, które ucierpiały wskutek kryzysu epidemicznego i narodowej kwarantanny. Dyrektor generalny Philippe Donnet i członkowie kierownictwa ponoszący odpowiedzialność strategiczną zdecydowali o obcięciu swoich stałych płac o 20% do końca roku.

(AC, źródło: Reuters)