Inter Polska: Maseczki i porady prawne dla lekarzy z Porozumienia Zielonogórskiego

0
411

W ramach umowy podpisanej z Porozumieniem Zielonogórskim TU Inter Polska przekaże lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej 9 tys. maseczek medycznych. Towarzystwo zapewni też bezpłatne porady prawne związane z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 dla podmiotów leczniczych oraz pracodawców zrzeszonych w Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie.

Asystę prawną realizują wyspecjalizowani w prawie medycznym prawnicy, którzy współpracują z Inter Polska w ramach ubezpieczeń ochrony prawnej. Porady świadczone są w formie telekonsultacji 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu i umożliwiają uzyskanie pisemnej opinii prawnej sygnowanej przez adwokata bądź radcę prawnego.

– Mając na uwadze naszą wieloletnią, dobrą i twórczą współpracę z Porozumieniem Zielonogórskim oraz zgłaszane do nas potrzeby, podjęliśmy decyzję o bezpłatnym udostępnieniu wszystkim podmiotom zrzeszonym w Federacji usługi w formie asysty prawnej oraz przekazaniu partii jednorazowych maseczek medycznych. Przesyłamy też słowa wielkiego uznania całemu personelowi pracującemu na co dzień w podmiotach leczniczych – mówi Janusz Szulik, prezes zarządu TU Inter Polska.

(AM, źródło: Inter Polska)