Generali wyróżnione za działania na rzecz zrównoważonego rozwoju

0
242

Generali zostało nagrodzone za wysiłki na rzecz realizacji celów Agendy 2030 Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz zrównoważonego rozwoju. Grand Prize for Sustainable Growth została przyznana przez Assosef (European Association for Sustainability and Financial Services) podczas corocznego wydarzenia, w którym doceniono wkład banków, ubezpieczycieli i instytucji finansowych w realizację celów zrównoważonego rozwoju.

Nagroda jest przyznawana przedsiębiorstwom świadczącym usługi finansowe, które promują innowacyjne produkty i usługi oraz zrównoważone zachowania konsumenckie wśród rodzin i MŚP – wspierając społeczeństwo w dążeniu do lepszych standardów życia i dobrobytu zgodnie z kontekstem społecznym, środowiskowym i gospodarczym.

Komitet Naukowy Assosef nagrodził Generali za „zintegrowane podejście do informacji finansowych i niefinansowych” oraz za to, że „zidentyfikowało istotne megatrendy, na których należy skoncentrować strategiczne inicjatywy grupy w celu zaangażowania wszystkich jednostek biznesowych i funkcji korporacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian klimatycznych, starzenia się społeczeństwa, pandemii i zdarzeń ekstremalnych”. Ponadto podkreślono „zaangażowanie Grupy Generali w promowanie celów poprzez wzmocnienie relacji z klientami detalicznymi, z jednej strony poprzez znaczący wzrost składek z produktów ekologicznych, a z drugiej strony poprzez rozwój narzędzi cyfrowych”.

– Ta nagroda jest kolejnym potwierdzeniem drogi, jaką w ostatnich latach przebyła Grupa Generali, aby zintegrować zrównoważony rozwój ze wszystkimi działaniami biznesowymi. Chcemy nadal być odpowiedzialni – jako ubezpieczyciel, inwestor i pracodawca – oraz być bardziej niż kiedykolwiek partnerem na całe życie dla naszych klientów, w pełnym wyzwań i stale zmieniającym się otoczeniu. Zrównoważony rozwój jest podstawą naszego nowego planu strategicznego „Lifetime Partner 24 – Driving Growth”, ponieważ Generali dąży do stworzenia wspólnej wartości dla wszystkich interesariuszy w nadchodzących latach –skomentowała Lucia Silva, dyrektor grupy ds. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej.

(AM, źródło: Generali)