Generali wzbogaca ofertę zdrowotną

0
2641

Z perspektywy ubezpieczeń na życie trudno jednoznacznie ocenić rok 2021. Są informacje pozytywne: po raz pierwszy od sześciu lat rynek rośnie. Niestety są też negatywne aspekty: pandemia spowodowała, że zyski towarzystw życiowych spadły.

Jaki był mijający rok?

W ciągu pierwszych trzech kwartałów wzrost rynku wyniósł 7,6%. I warto jeszcze raz podkreślić, że bardzo się z tego wzrostu cieszymy, biorąc pod uwagę pięcioprocentowy spadek w latach 2015–2020.

Z kolei zysk całego rynku spadł o 30% w analogicznym okresie trzech kwartałów. Bardzo wysoka szkodowość, wynikająca głównie z dużego wzrostu zgonów wskutek drugiej i trzeciej fali koronawirusa, dotknęła w szczególności ubezpieczenia grupowe, w których bardzo często w zakresie ubezpieczenia jest nie tylko zgon głównego ubezpieczonego, ale także zgon rodzica, teścia, współmałżonka i dziecka.

Ubezpieczenia grupowe w Generali

W Generali odnotowujemy bardzo dynamiczny wzrost w obszarze indywidualnych ochronnych ubezpieczeń na życie. W „grupówce” odpływ polis inwestycyjnych, w tym głównie pracowniczych programów emerytalnych do towarzystw funduszy inwestycyjnych, jest z nawiązką kompensowany pozyskiwaniem nowych polis ochronnych.

Portfel grupowych ubezpieczeń ochronnych wzrósł znacząco, a co ważniejsze, wzrost wśród małych i średnich firm był szczególnie duży. Wzrost ten wynika nie tylko z pozyskiwania nowych klientów, ale także ze wzrostu średniej miesięcznej składki.

Bardzo nas cieszy również duże zainteresowanie klientów rozwiązaniami cyfrowymi. Jeszcze w 2019 r. tylko 25% deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia grupowego trafiało do nas elektronicznie, całą resztę stanowił papier. Dzisiaj jest to aż 94%, a taki proces mocno skraca czas zawarcia ubezpieczenia, eliminuje ryzyko błędu, zmniejsza koszty i – co z perspektywy społecznej odpowiedzialności biznesu jest dla nas w Generali również niezwykle istotne – jest ekologiczne.

Co nowego planujemy na 2022 rok?

Raport PIU pokazuje, że Polacy najbardziej obawiają się śmierci bliskiej osoby, braku pieniędzy na leczenie poważnej choroby, zachorowania na nowotwór i braku dostępu do opieki medycznej. Te obawy w ostatnim roku wzrosły.

W Generali chcemy być partnerem na całe życie dla naszych klientów, dlatego w styczniu i lutym wzbogacamy naszą ofertę o rozszerzone klauzule zdrowotne: zachorowanie na nowotwór, ubezpieczenie lekowe, rozszerzone katalogi groźnych chorób, w tym dodane choroby infekcyjne, operacje i zabiegi specjalistyczne.

Dodaliśmy również dwa nowe zakresy assistance: Assistance Fitness, który jest odpowiedzią na rosnącą aktywność fizyczną oraz wsparcie po urodzeniu dziecka, które ma pomagać młodym mamom wrócić do formy.

U progu nowego roku wszystkim naszym pośrednikom i klientom – dziękujemy za dotychczasowe zaufanie. Obiecujemy, że będziemy nadal dokładać starań, aby nasza oferta zaspokajała jak najszersze potrzeby, a procesy obsługowe były proste, sprawne i przyjazne. Wszystkim życzymy przede wszystkim dużo zdrowia!

Joanna Łąka-Wałach
dyrektor Departamentu Sprzedaży Ubezpieczeń na Życie
Generali Polska