Generali wzmocniło swoją pozycję kapitałową

0
428

Zysk operacyjny Grupy Generali za 3 kwartały obecnego roku wzrósł o 2,3% względem analogicznego okresu 2019 r. – do poziomu 4 mld euro. Z kolei na spadek zysku netto wpłynęła utrata wartości inwestycji oraz jednorazowe wydatki, w tym zarządzanie aktywami.

Zysk operacyjny wyniósł 4 miliardy euro, dzięki pozytywnemu rozwojowi segmentów ubezpieczeń majątkowych i zarządzania aktywami. Wsparły go również niedawne przejęciami, a także holding i inne segmenty działalności. Wskaźnik mieszany uplasował się na poziomie 89,7% (-2,8 pp.), a marża z nowego biznesu wyniosła 4,1% (-0,18 pp.).

Całkowity przypis składki brutto wyniósł 52 mld euro (+0,3% r/r). Składki w segmencie ubezpieczeń majątkowych uplasowały się na stabilnym poziomie, natomiast w segmencie ubezpieczeń na życie wzrosły o 0,4%. Wpływy netto z ubezpieczeń na życie pozostały na stabilnym poziomie 9,3 miliarda euro (-13% r/r), a rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe z ubezpieczeń na życie wzrosły do 378,3 mld euro (+1,9%).

Pozycja kapitałowa grupy wzmocniła się, a współczynnik wypłacalności Solvency II wyniósł 203% – o 9 p.p. więcej niż na koniec czerwca 2020 roku.

Zysk netto grupy wyniósł 1297 mln euro. Na jego spadek o 40% r/r miały wpływ następujące obciążenia: 310 mln euro netto z tytułu utraty wartości inwestycji związanej z wynikami rynków finansowych, 183 mln euro na ugodę arbitrażową w sprawie sprzedaży BSI, przeznaczenie 100 mln euro na rzecz Nadzwyczajnego Międzynarodowego Funduszu Covid-19 do walki z koronawirusem oraz 73 mln euro na transakcję zarządzania zobowiązaniami.

Wyłączając wydatki na rzecz Nadzwyczajnego Funduszu Międzynarodowego na walkę z Covid-19 i kosztów z tytułu zarządzania zobowiązaniami, skorygowany zysk netto wyniósł 1629 mln euro (-13%).

(AM, źródło: Generali)