Generali zapłaci za opóźnienia w wypłacie odszkodowań

0
604

17 grudnia Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję nakładającą na Generali TU kary finansowe w łącznej wysokości 162 tys. zł.

Powodem nałożenia sankcji było zidentyfikowanie przez KNF 28 przypadków naruszeń art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK w postaci opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnienia obowiązków informacyjnych.

Jednocześnie nadzór podkreślił, że Generali podjęło szereg działań organizacyjnych i systemowych mających zapobiegać powstawaniu naruszeń prawa w przyszłości. To z kolei zostało uwzględnione przy wymiarze kary.

(AM, źródło: KNF)