KNF ukarała Exito Broker za naruszenie przepisów o dystrybucji ubezpieczeń

0
2835

10 grudnia Komisja Nadzoru Finansowego wydała ostateczną decyzję nakładającą na Exito Broker dwie kary pieniężne w łącznej wysokości 100 tys. zł. W obu przypadkach o nałożeniu sankcji zdecydowało naruszenie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.

Pierwsza z kar w wysokości 65 tys. zł to efekt wykonywania czynności brokerskich przy pomocy osób niewpisanych do rejestru brokerów lub niespełniających wymogu, o którym mowa w art. 34 ust. 4 pkt. 1 lit. e) ustawy dystrybucyjnej. Taka praktyka jest naruszeniem art. 7 ust. 1 w zw. z art. 29 ust. 1 wspomnianego aktu.

Z kolei kara w wysokości 35 tys. zł została nałożona przez nadzór za niejasne i nierzetelne informowanie klientów o faktycznej roli osoby współpracującej z brokerem w procesie dystrybucji ubezpieczeń i charakterze zleconych jej czynności. Ta z kolei praktyka była naruszeniem art. 7 ust. 3 pkt. 1 w/w ustawy.

(AM, źródło: KNF)