Generali Życie połączyło się z Concordią Capital

0
599

31 października nastąpiło połączenie Concordii Capital i Generali Życie. W jego wyniku drugie z towarzystw wstąpiło w prawa i obowiązki pierwszego, stając się stroną umów zawartych przez tę spółkę.

Obecnie Generali Życie odpowiada za realizację postanowień wspomnianych umów, w tym umów ubezpieczenia. Dla klientów zmiana nie oznacza konieczności podejmowania jakichkolwiek działań. Wszelkie umowy ubezpieczenia pozostają w mocy. Ogólne Warunki Ubezpieczenia, numery kont, adresy e-mail pozostają bez zmian.

Połączenie obu spółek było możliwe dzięki uzyskaniu wcześniejszej zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). 28 maja jednogłośnie stwierdziła ona brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec fuzji Generali Życie i WTUŻiR Concordia Capital.

Generali zawarło umowę zakupu Concordii Polska TUW i WTUŻiR Concordia Capital w dniu 24 maja 2018 r. 2 lipca zgodę na przeprowadzenie tej transakcji wyraził Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a 6 listopada decyzję o braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu co do nabycia udziałów obu zakładów podjęła KNF. Finalna umowa zakupu została podpisana 29 listopada i od tego czasu trwa proces integracji nabytych towarzystw ze strukturami Generali w Polsce.

Artur Makowiecki

news@gu.home.pl