Rynek ubezpieczeń: Rzecznicy interweniują w Sądzie Najwyższym

0
384

Jeżeli ktokolwiek sądził, że po kontrowersyjnej uchwale Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego dotyczącej zadośćuczynień przeciwnicy tego rozstrzygnięcia ograniczą się do krytycznych komentarzy i oczekiwania na ewentualne zmiany w kodeksie cywilnym, to miniony tydzień udowodnił mu, jak bardzo się pomylił. Instytucje zajmujące się ochroną konsumentów uznały bowiem, że niepewność prawna, jaka powstała w wyniku uchwały IKNiSP, jest tak dużym zagrożeniem dla interesów ich podopiecznych, iż natychmiast podjęły działania na rzecz unormowania sytuacji.

Pytania prawne dotyczące zadośćuczynień

Głównym akcentem ostatnich kilku dni było wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Sądu Najwyższego z wnioskiem o podjęcie uchwały rozstrzygającej, czy bliskim poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego rozstroju zdrowia, może przysługiwać zadośćuczynienie pieniężne. Co więcej, RPP zawnioskował do SN o wydanie potwierdzającej odpowiedzi na zadane przez niego pytanie prawne. A to nie wszystko, gdyż prace nad analogicznym wystąpieniem podjął nowy Rzecznik Finansowy, którego wniosek ma trafić do Sądu Najwyższego w najbliższych tygodniach.

Cały artykuł ukazał się w „Gazecie Ubezpieczeniowej” nr 46 z datą wydawniczą 12 listopada.

Artur Makowiecki

news@gu.home.pl