Geneva Association: Technologie klimatyczne zależą od ubezpieczycieli

0
289

Podczas wyścigu do osiągnięcia globalnych celów klimatycznych rozmaite branże na całym świecie znalazły się pod rosnącym naciskiem na wdrażanie nowych technologii i procedur przyspieszających dekarbonizację.

Aby zatrzymać globalne ocieplenie na poziomie 1,5°, gałęzie przemysłu ciężkiego, takie jak produkcja stali i aluminium oraz lotnictwo, odpowiedzialne za ponad 30% globalnej emisji CO2, muszą wprowadzać technologie klimatyczne na szeroką skalę.

Geneva Association opublikowała drugi raport z cyklu poświęconego technologiom klimatycznym i ubezpieczeniom, zatytułowany „Wprowadzanie technologii klimatycznych na rynek: sprawcza rola ubezpieczeń”.

Studium zwraca uwagę na potrzebę innowacyjnego podejścia do oceny gotowości rynku technologicznego i finansowania, podkreślając ważną rolę ubezpieczycieli. Z ankiety przeprowadzonej przez Geneva Association wśród przedstawicieli kierownictwa najwyższego szczebla wynika, że wczesne zaangażowanie reasekuratorów i ubezpieczycieli w projekty technologii klimatycznych jest kluczowe dla poprawy oceny ryzyka projektu i zapewnienia finansowania.

Pomimo znacznego postępu w opracowywaniu innowacyjnych technologii klimatycznych, większość projektów pozostaje na etapie prekomercyjnym wskutek braku środków finansowych, narastających problemów i niedostatku danych dotyczących ryzyka. Odpowiadając na te wyzwania, Geneva Association przedstawiła nowy Program ramowy gotowości na ubezpieczalność (Insurability Readiness Framework) oferujący ustrukturyzowane podejście do oceny ryzyka z perspektywy ubezpieczeniowej.

– Wdrożenie technologii klimatycznych wymaga współpracy branż, ubezpieczycieli, legislatorów i innych. Ubezpieczyciele pełnią najistotniejszą funkcję dla zapewnienia finansowania i zarządzania ryzykiem. Zajmując się luką finansową i dostarczając rozwiązania ubezpieczeniowe, mogą przyspieszyć wdrażanie technologii klimatycznych i przyczynić się do osiągnięcia celów klimatycznych – powiedział Jad Ariss, dyrektor zarządzający Geneva Association.

AC