Getin sprzedaje akcje TU Europa

0
255

Getin Holding poinformował, że zamierza sprzedać posiadane przez siebie akcje TU Europa. Ich nabywcami będą większościowi udziałowcy ubezpieczyciela: niemiecki HDI International AG oraz japoński Meiji Yasuda Life Insurance Company.

Aktualnie większościowym akcjonariuszem ubezpieczyciela jest należący do Talanx HDI International, który ma 50% plus 1 akcję towarzystwa. W akcjonariacie Europy są także: Meiji Yasuda (33,46% akcji), Getin Noble Bank (9,08%) i Getin Holding (7,46%).

Getin Holding 1 czerwca pozyskał wymagane zgody korporacyjne na zawarcie następujących umów:

  • umowy zbycia na rzecz Meiji Yasuda 705 079 akcji TU Europa, stanowiących 7,46% kapitału zakładowego towarzystwa, za ok. 70,42 mln zł (słownie: siedemdziesiąt milionów czterysta szesnaście tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote 08/100);
  • umowy zbycia przez Getin Noble Bank na rzecz Meiji Yasuda 858 334 akcji TU Europa, stanowiących 9,08% jej kapitału zakładowego za 85,72 mln zł.

W przypadku sprzedaży akcji TU Europa Getin Noble Bank oraz Getin Holding nie będą już posiadały akcji towarzystwa. Realizacja transakcji uwarunkowana jest uzyskaniem braku sprzeciwu do uchwał zarządu i rady nadzorczej GNB ze strony Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, jak również zgód korporacyjnych właściwych organów HDI i Meiji Yasuda. W przypadku braku sprzeciwu oraz uzyskania zgód korporacyjnych do zawarcia umowy sprzedaży akcji dojdzie do końca czerwca 2022 r., lecz nie wcześniej niż po upływie 14 dni od złożenia przez Getin Holding zawiadomienia w Komisji Nadzoru Finansowego o zamiarze zbycia akcji TU Europa.

„Realizacja transakcji skutkować będzie ujęciem w wynikach Getin Holding dodatniego wyniku brutto na transakcji w wysokości ok. 4832 tys. zł oraz zwiększeniem stanu środków pieniężnych o 70 416,5 tys. zł” – podała firma.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl