Giulio Terzariol dyrektorem generalnym pionu ubezpieczeń Generali

0
448

Generali ogłosiło, że Giulio Terzariol, dotychczasowy dyrektor finansowy Allianz, od stycznia 2024 r. zasili szeregi włoskiej grupy. Obejmie w niej funkcję dyrektora generalnego ds. ubezpieczeń – to nowo utworzone stanowisko, na którym będzie nadzorować wszystkie jednostki ubezpieczeniowe. Giulio Terzariol będzie raportował bezpośrednio do dyrektora generalnego grupy, Philippe’a Donneta, i dołączy do zespołu Komitetu Zarządzającego Assicurazioni Generali.

Dyrektor generalny ds. ubezpieczeń będzie odpowiedzialny za nadzorowanie działalności dyrektorów generalnych jednostek działających w biznesie ubezpieczeniowym we Włoszech, regionie DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria), Francji oraz w globalnych obszarach biznesowych (m.in. Europ Assistance) i międzynarodowych, w tym w regionach CEE, Morza Śródziemnego i Ameryki Łacińskiej oraz Azji.

Utworzenie nowego pionu, w ramach którego zintegrowane zostały wszystkie jednostki ubezpieczeniowe, ma na celu oprawę koordynacji, efektywności i strategicznego dopasowania w różnych lokalizacjach geograficznych, przy jednoczesnym usprawnieniu i uproszczeniu modelu organizacyjnego Generali. Wszystko to ma przyczynić się do osiągnięcia celów założonych w planie strategicznym „Lifetime Partner 24: Driving Growth”.

Giulio Terzariol przechodzi do zespołu kierowniczego Generali z Allianz SE, gdzie przez ponad 20 lat pełnił funkcje kierownicze, ostatnio (od 2018 r.) członka zarządu i dyrektora finansowego grupy.

– Z dumą witamy Giulia Terzariola na stanowisku dyrektora generalnego ds. ubezpieczeń Generali. Skorzystamy z bogatego doświadczenia, które wnosi do grupy – powiedział Philippe Donnet. – Jestem pewien, że wraz z dołączeniem Giulia do naszego zespołu kierowniczego, uznanego ostatnio przez rynek za najlepszego w Europie, będziemy nadal wzmacniać naszą pozycję w sektorze ubezpieczeń – dodał.

(AM, źródło: Generali Group)