Global Assistance wkracza do Serbii

0
221

W kwietniu rozpocznie działalność Global Assistance Belgrad – serbska spółka Vienna Insurance Group. Do końca 2022 roku klienci VIG w jedenastu krajach będą obsługiwani przez własne spółki serwisowe grupy.

Celem VIG jest oferowanie usług pomocowych za pośrednictwem własnych spółek, a nie firm zewnętrznych. Takie podejście ma dwie zalety. – Po pierwsze, tworzymy namacalne nowe usługi dodatkowe, które chcemy oferować niezależnie od ochrony przed ryzykiem. Po drugie, dzięki takiemu podejściu jesteśmy w stanie zapewnić rozwiązanie z jednego źródła dla całego procesu, od wyceny do likwidacji szkód i pomocy – wyjaśnia Harald Riener, członek zarządu VIG odpowiedzialny za assistance.

Pierwsza spółka Global Assistance została uruchomiona w Czechach w 2013 roku. Kolejne pojawiły się na Słowacji, Bułgarii, Rumunii, Polsce, Łotwie, a ostatnio, jesienią 2021 roku, w Gruzji. Dzięki uruchomieniu spółki w Serbii VIG będzie mogła obsługiwać klientów w jedenastu krajach. Do tej pory rocznie odnotowywano ponad 400 tys. przypadków udzielenia pomocy w ramach assistance.

VIG posiada własny system informatyczny do spraw assistance. Jest on wykorzystywany przez firmy asystorskie do organizowania i przetwarzania usług cyfrowych. Oprócz zarządzania sprawami assistance, spółki VIG mogą precyzyjnie monitorować sprawy klientów za pomocą nawigacji GPS. Ponadto klienci mają możliwość śledzenia usług online.

(AM, źródło: VIG)