Global Data: Dobrostan psychiczny zrobił się ważny

0
386

Zidentyfikowanie budzącego obawy poziomu dobrostanu psychicznego w niektórych krajach uwidacznia konieczność interwencji i uwagi w tym krytycznym obszarze. Istotna jest rola ubezpieczycieli i pracodawców w reagowaniu na te obawy, aby wzmocnić ogólny dobrostan konsumentów.

Niemal trzy czwarte konsumentów w skali globalnej uważa dobrostan psychiczny za swoją największą troskę – wynika z ankiety wśród konsumentów przeprowadzonej przez firmę analityczną Global Data.

Najnowszy raport tematyczny Global Data „Zdrowie i dobrostan w ubezpieczeniach” ujawnia, że dobrostan psychiczny jest największym zmartwieniem dla 73,1% konsumentów na świecie. Uwarunkowania zdrowia psychicznego, takie jak stres i lęk, są szczególnie niepokojące, jako że są często stygmatyzowane, co uniemożliwia otwartą dyskusję i niezafałszowane raportowanie tych kwestii. Mimo powszechności problemów ze zdrowiem psychicznym, ochrona ubezpieczeniowa i wsparcie dla dobrostanu psychicznego historycznie zostały daleko w tyle za usługami opieki nad zdrowiem fizycznym.

Wietnam i Nigeria są krajami, gdzie występuje największy odsetek konsumentów wyrażających obawy o swój dobrostan psychiczny – odpowiednio 99% i 91,2%. Na podwyższony poziom obaw składają się takie czynniki, jak presja społeczna, niestabilność ekonomiczna i ograniczony dostęp do źródeł i narzędzi pomocy.

Nierówności w poziomie obaw między krajami podkreślają krytyczną globalną potrzebę dania priorytetu inicjatywom mającym na celu zdrowie psychiczne i dobrostan. Ubezpieczyciele, pracodawcy i rządzący muszą współpracować, aby zwiększyć dostępność usług, podnieść świadomość i stworzyć środowisko wsparcia dla osób poszukujących pomocy.

Raport ujawnia również niepokojący trend przyznawania przez zarówno pracodawców, jak i pracowników niższego priorytetu miękkiemu wsparciu, do którego zaliczają się programy pomocy pracowniczej i cyfrowe narzędzia budowy psychicznego i emocjonalnego dobrostanu dostarczane przez ubezpieczycieli.

Tu pojawia się okazja dla ubezpieczycieli, aby ulepszyć strategie komunikacji i skutecznie promować te usługi wśród pracodawców i pracowników, podkreślając ich pozytywne oddziaływanie na ogólny dobrostan i produktywność.

AC