Global Data: Im łatwiej kupić dom, tym bardziej trzeba chronić przychody

0
637

Czasowe zwolnienie z obowiązku płacenia podatku od zakupu nieruchomości mieszkalnej wywołało boom na brytyjskim rynku mieszkaniowym, a jego przedłużenie zapowiedziane w planie budżetowym na 2021 r. prowadzi do kontynuacji tego trendu, co znajdzie odzwierciedlenie w popycie na ubezpieczenia.

Bez wątpienia 2021 r. będzie trudny dla ubezpieczycieli, ponieważ pandemia nadal będzie oddziaływać na roszczenia i nowe możliwości biznesowe. Jednak budżet wiosenny stworzy ubezpieczycielom szansę generowania wzrostu składki przypisanej brutto na rynku ubezpieczeń ochronnych w kolejnych miesiącach.

Wyniki przeprowadzonej przez Global Data wśród Brytyjczyków ubezpieczeniowej ankiety konsumenckiej za 2020 r. wskazują, że najczęstszym motywem zakupu polisy ubezpieczeniowej od utraty dochodów był zakup nieruchomości, przeprowadzka lub refinansowanie kredytu hipotecznego – 22% ubezpieczonych przyznało, że tego rodzaju zdarzenie skłoniło ich do zakupu polisy. Dla branży ubezpieczeniowej stwarza to możliwości dalszego rozwoju rynku ochrony dochodów w nadchodzących miesiącach ożywienia aktywności w mieszkalnictwie.

– Budżet wiosenny zapowiada również działania mające na celu zachęcanie ludzi do nabywania nieruchomości. System 5% wkładu własnego dla uzyskania kredytu hipotecznego pomoże ludziom przezwyciężyć ograniczenia finansowe i pozwoli im opuścić rynek najmu – komentuje Daniel Pearce, analityk ubezpieczeniowy Global Data.

Dane zebrane przez Global Data w ankiecie świadczą, że głównym powodem, dla którego ludzie mieszkają w wynajętych mieszkaniach, jest niemożność zaoszczędzenia na wkład własny – potwierdza to 28% respondentów.

Niemniej jednak, chociaż rządowe plany wpłyną pozytywnie na rozwój rynku mieszkaniowego, nie otworzą dostępu do tego rynku dla wszystkich wynajmujących. 34% uczestników ankiety wskazało pozafinansowe powody nienabywania domu na własność, takie jak możliwość szybkiej zmiany miejsca zamieszkania ze względu na pracę lub bycie nowym w okolicy.

AC