Inga Beale nominowana do rady nadzorczej NN Groep

0
379

Rada nadzorcza NN Groep podjęła decyzję o powołaniu w jej skład Ingi Beale na czteroletnią kadencję. Holenderski ubezpieczyciel zakomunikował, że nominacji byłej dyrektor generalnej Lloyd’s of London przyświecała chęć dalszego wzmocnienia składu RN, ze szczególnym uwzględnieniem procesów.

Oprócz Lloyd’s of London Inga Beale pełniła różne funkcje kierownicze, m.in. CEO Grupy Canopius Group Ltd oraz członka zarządu Zurich Insurance Group. Obecnie zajmuje stanowiska niewykonawcze w zarządach Mediclinic International plc, Crawford & Company i London First.

Propozycja powołania Ingi Beale zostanie przedstawiona do przyjęcia na corocznym walnym zgromadzeniu, które odbędzie się 20 maja. Nominacja podlega zatwierdzeniu przez holenderski bank centralny. W przypadku akceptacji Inga Beale zostanie również członkiem Komitetu ds. Ryzyka oraz Komitetu ds. Nominacji i Ładu Korporacyjnego rady nadzorczej.

(AM, źródło: xprimm)