Global Data: Japońskie agencje odżyły

0
333

Dla japońskiej branży ubezpieczeń na życie na lata 2024–2028 prognozowany jest skumulowany roczny wskaźnik wzrostu składki przypisanej brutto na poziomie 2%, z 37,1 bln jenów (289 mld dol.) do 40,2 bln jenów (359,5 mld dol.).

Za 2023 r. wzrost w japońskiej życiówce wyniesie 4,6% – ujawniają analitycy Global Data. Wzrost wspierają przede wszystkim dwa czynniki: ożywienie w agencyjnym kanale dystrybucji i utrzymujący się popyt na produkty ubezpieczeniowe ze składką jednorazową denominowane w obcych walutach. W perspektywie 2024–2028 do wzrostu przyczynią się również interwencja regulatora w zakresie poprawy standardów agencyjnych i rosnąca konkurencja o udział w rynku ubezpieczeń krótkoterminowych.

– W Japonii agencje są znaczącym kanałem dystrybucji życiowych produktów ubezpieczeniowych. Kanał doświadczył spadku obrotów w latach 2020–2021 z powodu pandemii, która ograniczyła kontakty bezpośrednie, prowadząc do spowolnienia wzrostu branży – komentuje Deblina Mitra, starsza analityczka ubezpieczeniowa Global Data.

Składka przypisana brutto powróciła do dwucyfrowego wzrostu w 2022 r., kiedy po zmianie klasyfikacji Covid-19 na chorobę zakaźną kategorii 5. nastąpiło ożywienie sprzedaży w agencjach. Oczekuje się dalszego utrzymania się tego trendu, z korzyścią dla wzrostu. 

Wprowadzenie na początku 2023 r. przez Japońskie Stowarzyszenie Ubezpieczycieli na Życie (LIAJ) nowego systemu ocen dla agencji przyniesie zwiększenie zaufania klientów i poprawę transparentności, co pozytywnie wpłynie na wzrost w kanale agencyjnym. LIAJ ustanowiło 200 standardów dotyczących ładu korporacyjnego, bezpieczeństwa danych osobowych, wsparcia klienta i obsługi posprzedażowej. Agencje spełniające te standardy otrzymują od LIAJ wyższy rating wiarygodności. W marcu 2023 r. LIAJ kwalifikowało 42 agencje.

AC