Global Data: Rosja nabiera rozpędu

0
176

Oczekuje się, że rosyjska branża ubezpieczeń ogólnych w nadchodzących latach nabierze rozpędu po okresie spowolnienia będącego efektem pandemii. Nastąpi wzrost składki przypisanej brutto z 16 mld dol. w 2020 r. do 19,3 mld dol. w 2025 r.

Taki wzrost składki reprezentuje stałą skumulowaną roczną stopę wzrostu (CAGR) na poziomie 4,9% – przewiduje firma analityczna Global Data.

– Zauważamy wyraźne wskaźniki ożywienia w Rosji w 2021 r. – komentuje Ashish Raj, analityk ubezpieczeniowy Global Data. – Z końcem roku wzrost gospodarki rosyjskiej wyniesie 4,1%, ponieważ skorzysta ona na rosnących cenach ropy i energii. Wraz z ożywieniem gospodarczym coraz więcej ludzi będzie wychodzić z domu do pracy lub dla wypoczynku (zwiększając ryzyko urazów), kupować nieruchomości i podróżować. Wszystkie te rodzaje aktywności skłaniają do poszukiwania usług ubezpieczeniowych. Poza tym polityka państwa w tym zakresie stanowi nieocenione wsparcie dla firm. 

Ubezpieczenia wypadkowe i zdrowotne w Rosji stanowią największy segment ubezpieczeń ogólnych, odpowiedzialny za 33% składki przypisanej brutto w 2020 r. Wskutek pandemicznych ograniczeń i lockdownu tempo wzrostu w tym segmencie w 2020 r. spowolniło do 3,1%, w porównaniu z 14,4% w 2019 r. Segment odnotował znaczne ożywienie w I kw. 2021 r., bowiem wiele korporacji zwiększyło świadczenia oferowane pracownikom w ramach grupowych ubezpieczeń zdrowotnych. Global Data przewiduje, że skumulowana roczna stopa wzrostu dla tego segmentu za lata 2020–2025 wyniesie 6,1%.

Drugi co do wielkości segment branży ubezpieczeń ogólnych w Rosji, z którego w 2020 r. pochodziło 23,8% składki, to ubezpieczenia nieruchomości. CAGR na poziomie 6,1% w latach 2020–2025 będzie efektem nacisku państwa na rozwój infrastruktury. Wzrost w tym segmencie będzie wynikał z palącej potrzeby ubezpieczeń dla rolnictwa narażonego na ryzyka naturalne oraz z proponowanych zmian przepisów wprowadzających obowiązek ubezpieczenia przy kredytach hipotecznych.

Ubezpieczenia morskie, lotnicze i transportowe przyniosły w 2020 r. 20,3% składki z ubezpieczeń ogólnych w Rosji. Rosyjski rynek ubezpieczeń MAT jest drugim największym w Europie. Zamknięcie granic i ograniczenia w podróżowaniu wskutek pandemii spowodowały w 2020 r. spadek o 6,9%. Dzięki przywróceniu ruchu i wzrostowi eksportu ropy przewidywany CAGR za lata 2020–2025 wyniesie 3,7%.

AC