Global Data: Rosyjskie ubezpieczenia na życie ledwo zipią

0
399

Skutki ekonomiczne sankcji nałożonych na Rosję spowodują spowolnienie wzrostu branży ubezpieczeń na życie w tym kraju w ciągu najbliższych kilku lat – przewiduje firma analityczna Global Data.

Składka przypisana brutto z ubezpieczeń na życie w Rosji spadnie w 2022 r. o 7,3%, w porównaniu ze wzrostem o 21% uzyskanym w 2021 r.

Najnowszy raport Global Data „Rosyjskie ubezpieczenia na życie. Kluczowe trendy i szanse do 2026 r.” przewiduje, że życiowa składka przypisana brutto uzyska rekordowo niski średni wskaźnik rocznego wzrostu (CAGR) w latach 2021–2026 na poziomie 3,1%, w porównaniu z 11,5% w latach 2017–2021.

– Rosja jest jednym z niewielu krajów, gdzie segment ubezpieczeń na życie szybko wrócił do normy po skutkach pandemii. Jednak w wyniku napaści na Ukrainę i nałożonych w jej konsekwencji surowych sankcji, rosyjska gospodarka i jej branża ubezpieczeniowa szczególnie odczuła wysoką inflację i pogorszenie warunków w handlu i gospodarce. Global Data szacuje, że w 2022 r. PKB Rosji zmaleje o 12,3%, a inflacja utrzyma się powyżej 15% – komentuje Katam Prasanth, analityk ubezpieczeniowy Global Data.

Aby ograniczyć wysoką inflację, Bank Centralny Rosji najpierw podwyższył referencyjną stopę procentową do 20% w lutym, a następnie w lipcu obniżył ją do 8%, kiedy inflacja złagodniała dzięki mocnemu rublowi. Wyższe od oczekiwanych stopy procentowe sprawiły, że lokaty bankowe stały się atrakcyjniejsze w porównaniu z ubezpieczeniami na życie z komponentem inwestycyjnym (ILI), które są jednym z głównych motorów wzrostu w rosyjskich ubezpieczeniach na życie. Ponadto ograniczenia w inwestowaniu w obligacje zagraniczne, wynikające z sankcji, doprowadziły do spadku popytu na produkty typu ILI, który utrzyma się w 2023 r.

– W rezultacie tych zakłóceń rynkowych spodziewany jest wzrost aktywności w zakresie fuzji i przejęć, bowiem możliwości inwestycyjne ubezpieczycieli maleją, i przewiduje się, że słabiej skapitalizowane firmy będą łączyć się z większymi graczami, aby zapewnić sobie utrzymanie się na powierzchni – tłumaczy Prasanth.

Wielu zagranicznych ubezpieczycieli ogłosiło plany całkowitego opuszczenia rosyjskiego rynku. Na pierwszy plan wysuwa się Generali, które zamknęło swoje przedstawicielstwo w Moskwie, wycofało się z Ingosstrakh, gdzie miało 38,5% udziałów i zamknęło rosyjski oddział Europ Assistance. Grupa Allianz również ogłosiła plan sprzedaży swoich rosyjskich operacji firmie Zetta Insurance.

Global Data spodziewa się, że wzrost rosyjskiej branży ubezpieczeń na życie pozostanie słaby przez kilka następnych lat, z powodu niesprzyjających czynników gospodarczych będących skutkiem wojny w Ukrainie.

AC