Allianz Trade: Armatorzy pławią się w pieniądzach, ale łańcuchy dostaw toną

0
512

Rok 2022 będzie rekordowy dla spółek prowadzących transport kontenerowcami. Allianz Trade przewiduje, że przychody tego sektora wzrosną o 19% w ujęciu rocznym, a przepływy operacyjne o 8%.

źródła: Bloomberg, Dział Analiz Allianz

Choć stawki frachtowe spadły od początku roku o 32%, nadal są znacznie powyżej średniej sprzed pandemii. W 2023 roku stawki frachtowe prawdopodobnie pozostaną na wysokim poziomie (4550 USD/kontener czterdziestostopowy) z uwagi na opóźnienia w dostawach nowych statków, nowe regulacje dotyczące emisji CO2, utrzymujący się brak kierowców ciężarówek oraz wyższe ceny paliwa, kontenerów i statków.

Fakt wygenerowania środków pieniężnych na wyższym poziomie, niż oczekiwano, pomógł armatorom dostosować się do nowych standardów ESG. Jednocześnie w 2021 roku zadłużenie brutto spadło o 5% w ujęciu rocznym, a w 2022 i 2023 roku Allianz Trade spodziewa się dalszego zmniejszania dźwigni finansowej przez firmy, co będzie miało kluczowe znaczenie w kontekście rosnących stóp procentowych.

Jednak pomimo zwiększonych nakładów inwestycyjnych (capex), zdolności przewozowe nie będą rosły tak bardzo jak się tego oczekuje ani tak szybko jak jest to pożądane. Ostatnie działania inwestycyjne, choć są ogromne, to według Allianz Trade nie pokrywają się z możliwościami sektora, a większość wzrostu w zakresie capexu tłumaczy się tym, że cena nowych statków uległa w 2021 r. podwojeniu, a nie z powodu większych nowych zamówień. Ponadto, choć 35% zamówień powinno zostać zrealizowanych w 2023 r., a 39% w 2024 r., to statki te prawdopodobnie będą służyły modernizacji floty, a nie jej pełnej rozbudowie, gdyż regulacje IMO 2023 zmuszają firmy do wycofywania starszych statków.

(AM, źródło: MultiAN)