Global Data: Tradycyjne polisy na życie dostępne cyfrowo

0
323

Dla branży ubezpieczeń na życie w Indiach skumulowany roczny wskaźnik wzrostu na lata 2024–2028 według prognoz wynosi 10%, co oznacza, że składka przypisana brutto wzrośnie z 151,7 mld dol. w 2024 do 216,1 mld dol. w 2028 r.

Oczekuje się, że po spowolnieniu w 2023 r. indyjskie ubezpieczenia na życie ponownie nabiorą tempa w 2024 r. – podaje na podstawie swoich danych firma analityczna Global Data. Przyczyni się do tego zwiększony popyt na tradycyjne polisy ubezpieczenia na życie. Dodatkowo, nowe regulacje kładące nacisk na inkluzywność i postępy w dziedzinie insurtechu najprawdopodobniej ułatwią wprowadzanie nowych produktów i rozszerzanie ochrony ubezpieczeniowej, wspierając dalszy rozwój branży.

Tradycyjne ochronne polisy życiowe w 2024 r. osiągną przewidywane 87,5% udziału w całkowitej składce przypisanej brutto z ubezpieczeń na życie. Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu na lata 2024–2028 dla polis na życie bez komponentu inwestycyjnego wynosi 10,4%.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy zrewidował prognozę wzrostu PKB Indii o 30 pp., do 6,8% w 2024 r. i 6,5% w 2025, na podstawie danych o wielkości popytu krajowego rosnącej liczebności populacji w wieku produkcyjnym. Pozytywna perspektywa gospodarcza będzie wspierać wzrost w branży ubezpieczeń na życie.

Nowe regulacje promujące cyfryzację i inkluzywność ubezpieczeń stworzą nowe możliwości biznesowe dla ubezpieczycieli. Nacisk na poprawę dostępu do ubezpieczeń na terenach wiejskich i obszarach zaniedbanych przyczyni się również do zwiększenia penetracji ubezpieczeniowej. Istotną rolę odgrywa w tym procesie technologia. W marcu indyjski nadzór ubezpieczeniowy dał zielone światło dla uruchomienia platformy online Bima Sugam, na której klienci będą mogli zaspokoić swoje potrzeby ubezpieczeniowe, zarówno w zakresie ubezpieczeń na życie, jak i zdrowotnych, komunikacyjnych, podróżnych czy majątkowych.

Indyjska branża ubezpieczeń na życie znajduje się w fazie transformacji, przejawiającej się wykorzystaniem technologii przez ubezpieczycieli i rządowymi inicjatywami na rzecz cyfryzacji. Przy sprzyjających warunkach gospodarczych i reformach regulacji branża ubezpieczeń na życie w Indiach będzie osiągać zrównoważony wzrost w okresie pięcioletnim.

AC