Global Data: W Hiszpanii zdrowie na topie

0
439

Skumulowana roczna stopa wzrostu hiszpańskiej branży ubezpieczeń ogólnych na lata 2024–2028 wynosi 5,3%. Składka przypisana brutto wzrośnie w tym okresie z 45,7 mld euro do 56,6 mld euro w 2028 r.

Wzrost składki przypisanej brutto w 2024 r. wyniesie 5,6%, w 2025 r. 5,2% – prognozuje firma analityczna Global Data. Czynnikami wzrostu będą linie indywidualnych ubezpieczeń wypadkowych i zdrowotnych (PA&H), komunikacyjnych i majątkowych, których łączny udział w składce przypisanej brutto z ubezpieczeń ogólnych w 2024 r. wynosi 78,4%.

Branża ubezpieczeń ogólnych w Hiszpanii kontynuuje trend wzrostowy trzeci rok z rzędu. W 2023 r. wzrost wyniósł 7% i był najwyższy w okresie ostatnich pięciu lat. Motorami wzrostu były: rosnący popyt na prywatne ubezpieczenia zdrowotne wynikający z braków w systemie publicznej opieki zdrowotnej, poprawa w sprzedaży samochodów i rosnące inwestycje w infrastrukturę.

Jednak w hiszpańskiej gospodarce oczekiwane jest wolniejsze tempo wzrostu, na poziomie 1,4% w 2024 r. i 1,6% w 2025 r., zatem branża ubezpieczeń ogólnych doświadczy również spowolnienia wzrostu w następnych dwóch latach.

Ubezpieczenia PA&H są wiodącą linią hiszpańskich ubezpieczeń ogólnych. Ich udział w składce tego działu w 2024 r. spodziewany jest na poziomie 29,8%. Wzrost na poziomie 5,3% w 2024 r. wynika ze wzrostu zapotrzebowania na prywatne polisy zdrowotne, który jest skutkiem wydłużonych okresów oczekiwania pacjentów chirurgicznych z powodu braku lekarzy i sprzętu w systemie publicznym.

Według Hiszpańskiego Związku Podmiotów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych (UNESPA) w 2023 r. ok. 2,3 mln osób przystąpiło do prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego. W rezultacie odsetek ludności z prywatną polisą zdrowotną wzrósł z 19,2% w 2022 r. do 30% w 2023 r. Czynniki takie jak lekarz na życzenie i ochrona zdrowia psychicznego odegrały kluczową rolę w generowaniu popytu.

AC