SPBUiR: Broker jako risk manager oceniający ryzyko w przedsiębiorstwach

0
464

18 czerwca odbędzie się szkolenie online „Ocena ryzyka w przedsiębiorstwach; broker jako risk manager”. Wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych poprowadzi dr hab. Katarzyna Malinowska, prof. Akademii Leona Koźmińskiego z partnerami – risk managerami.

Podczas szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:

  • Standardy zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach
  • Strategie zarządzania ryzykiem na różnych etapach życia firmy.
  • Postępowanie z ryzykiem w przedsiębiorstwie
  • Mapowanie ryzyka w przedsiębiorstwie
  • Klasyfikacja, szacowanie i ocena ryzyka
  • Ciągłość działania i odporność przedsiębiorstwa
  • Pojęcie risk managera i jego zadania – broker jako risk manager
  • Podstawowe pojęcia w procesie działalności riska managera

Rejestracja

(AM, źródło: SPBUiR)